Petru Barb, un primar cu cinci decenii în slujba comunității Văii Jiului și peste 60 de ani binecuvântați în familie

Deși timpul pare să-și fi așternut colbul uitării peste cei aproape 50 de ani pe care fostul primar al localităților Vulcan și Petroșani i-a dedicat dezvoltării acestor importante așezări din Valea Jiului, adevărul este că oamenii nu au uitat faptul că de numele lui Petru Barb se leagă o parte însemnată din istoria Vulcanului și a Petroșaniului, îndeosebi în ceea ce privește ”schimbarea la față” a acestora.

Modest, asemenea oricărui om de mare valoare, Petru Barb, aflat acum la o vârstă respectabilă, trăiește la fel de modest într-un apartament din actualul Centru civic al Petroșaniului, cartier a cărui construcție a fost realizată chiar în perioada în care Petru Barb s-a aflat la conducerea urbei. Tot de numele său se leagă construcția noului stadion Jiul Petroșani, dar și a Parcului Central, construit pe amplasamentul fostului stadion Jiul. Și poate că multe alte obiective poartă amprenta
muncii destoinicului primar Petru Barb, pe care nu le putem cuprinde noi în aceste câteva rânduri, dar care se regăsesc în cartea scrisă chiar de acesta și, desigur, în memoria oamenilor.

Așa cum numele lui Petru Barb este rostit cu același respect și de locuitorii mai în etate ai Vulcanului, care-și aduc foarte bine aminte că activitatea edilitară a celui care a fost, vreme de 13 ani în a doua jumătate a secolului trecut, Președinte al Consiliului Popular al orașului Vulcan,
echivalentul de astăzi al funcției de primar, s-a materializat în schițarea bazelor modernizării arhitectonice a orașului așa cum îl cunoaștem noi astăzi.

Demn de remarcat este faptul că, dincolo de pasiunea și implicarea cu care s-a achitat de responsabilitățile sale din viața publică, domnul Petru Barb s-a dovedit a fi și un devotat om de familie, fapt confirmat chiar de aniversarea prin care a trecut la începutul acestui an care a marcat, pentru domnia sa și pentru distinsa și devotata sa soție, împlinirea vârstei de 60 de ani de viață de familie.

Cu toate aceste performanțe demne, în mod cert, de apreciere și respect, Petru Barb rămâne un reper de devotament, moralitate și seriozitate pentru întreaga noastră comunitate. Atât pentru cei care l-au cunoscut în mod direct, cât și pentru cei care, fie și prin aceste câteva rânduri, pot descoperi un om și o familie cu adevărat excepționali.

La mulți ani, frumoși și fericiți, împreună, Laura și Petru Barb !

Foto: Francisc Nemeth