Stagii europene de formare ca tehnician pentru 82 de elevi hunedoreni

Un număr de 84 elevi și 12 cadre didactice de la Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Timișoara, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria, și Liceul Tehnologic,,Mihai Viteazu” Vulcan vor beneficia de stagii de formare profesională internaționale în cadrul proiectului Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician!”

Proiectul, inițiat de către consorțiul VET format din 4 licee tehnice din regiunea Vest coordonat de către Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva în calitate de aplicant și Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Timișoara, Liceul Tehnologic de Transport Ferroviar ”Anghel Saligny” Simeria, respectiv Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan, membrii consorțiului, cristalizat din nevoia de schimbare și diferențiere își propune să contribuie la educaţia şi formarea profesională iniţială de înaltă calitate şi dezvoltarea competențelor cheie şi profesionale specifice pe piața muncii și a angajabilității elevilor din consorţiu prin oferirea de oportunități de formare profesională  în străinătate şi  dobândirea de experienţă practică la locul de muncă.

Scopul proiectului îl reprezintă accentuarea dimensiunii europene și internaționale în formarea profesională și adoptarea în școlile VET a unui set de instrumente moderne în activitatea de dezvoltare strategica a acestora, în vederea reducerii absenteismului/abandonului școlar și reducerii ratei șomajului în rândul tinerilor.

Potrivit prof. Sorin – Marin DEMETER, coordonator al consorțiului, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dobândirea, prin învățare la locul de muncă într-un context internațional, de către 84 de elevi ai liceelor tehnologice membre ale consorțiului regional pentru calitate în educație și angajabilitate HD-TM-VET, de competențe cheie, abilități și cunoștințe specifice domeniului de calificare, recunoscute prin instrumente europene ECVET, Europass;
  • Îmbunătățirea competențelor aplicabile în activitatea de dezvoltare strategică a organizațiilor din care provin 12 cadre didactice din personalul administrativ responsabil de managementul și dezvoltarea strategică a instituțiilor VET prin mobilitate de formare internațională;
  • Consolidarea capacității unităților de învățământ VET din Regiunea Vest de a
    coopera cu succes cu parteneri internaționali, companii și instituții din VET în scopul facilitării mobilității geografice și profesionale și creșterii angajabilității tinerilor.

Liceul Tehnologic ,,Transilvania” Deva a demarat la data de 01 decembrie 2020, prin contractul 2020-1-RO01-KA102 -079535, proiectul Erasmus+, Șansa de a deveni un bun tehnician !”care se derulează pe o perioada de 12 luni și a primit finanțare din partea UE prin programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1-VET.

Sprijinul financiar va fi  acordat unui număr de 84 elevi din ciclul inferior al  liceului de la calificările profesionale: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician de telecomunicații, Tehnician transporturi, Tehnician CAD, Mecanic auto, din clasa a X-a și uni număr de 12 cadre didactice responsabile de managementul și dezvoltarea strategică în cadrul consorțiului.

Partenerii de primire sunt instituțiile VET: Santogal P. Comércio e Reparação de Automóveis Lda, Lisabona, Portugalia; Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel-CEPRA, Lisabona, Portugalia; AUTOINDIA, Sacavem, Portugalia; Casa da Educacao, Lisabona, Portugalia; Handwerkskammer Postdam, Potsdam, Germania; EuroProfessio, Berlin, Germania; Centrum Ksztalcenia Praktycznego-CKP, Wroclaw, Polonia; JT Serwis Marcin Ladowski, Wroclaw, Poland și Futurum – Coordination of EU Projects, Jędrzejów, Polonia. Parteneriatul încheiat pentru acest proiect are la bază implicarea activă a tuturor partenerilor și a fost dezvoltat în strânsă concordanță cu activitățile și obiectivele proiectului. Toți partenerii naționali și internaționali au expertiză în domeniul asistenței tehnice de implementare a proiectelor, precum și în implementarea de programe de formare VET.

În urma implementării acestui proiect european, rezultatele așteptate vizează: absolvenți de liceu tehnologic cu experiență de lucru relevantă, dobândirea de competențe profesionale în domeniul lor de formare, de competențe sociale și personale esențiale în societatea cunoașterii, pentru a-și îmbunătăți semnificativ capacitatea de tranziție spre un loc de muncă și inserție profesională de succes.