Primăria Lupeni aplică pentru un nou program social destinat incluziunii romilor

Încurajați de succesul proiectului intitulat ”Bahtalo ! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, reprezentanții administrației publice locale din municipiul Lupeni intenționează acum să aplice la un nou program de finanțare nerambursabilă destinat sprijinirii comunităților de romi din localitate. În acest scop, după cum informează primarul Lucian Resmeriță, Primăria municipiului Lupeni își asumă calitatea de promotor în cadrul Apelului de proiecte pentru creșterea incluziunii și abilitării romilor în comunitățile locale, un program finanțat din Fonduri Norvegiene și SEE, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Programul, lansat la începutul acestui an, are ca scop sprijinirea comunităților locale în care trăiesc familii de romi, în vederea dezvoltării locale, incluziunii comunităților de romi și reducerii gradului de sărăcie în rândul acestora. ”Cetățenii romi din comunitatea noastră s-au bucurat și se bucură de atenția administrației locale și, în mod permanent, căutăm soluții pentru ca aceștia să aibă șanse de incluziune socială și economică, condiții de viață mai bune de viață, acces la educație, sănătate și alte servicii publice ș.a.m.d. Este știu faptul că, în prezent, derulăm un program special destinat acestor comunități, în care sunt cuprinse aproape 1000 de persoane din categoriile eligibile prin proiectul ”Bahtalo!Împreună combatem sărăcia și discriminarea”, un program prin care am reușit să facem o serie de investiții publice și sociale, program care se bucură de susținere și apreciere în comunitatea noastră locală. Pornind de la acest model de succes, am aplicat pentru un alt program destinat incluziunii romilor, finanțat de data aceasta prin FRDS, cu granturi puse la dispoziție de Norvegia, Islanda și Lichtenstein. Deja, am selectat consultantul cu care vom realiza documentațiile necesare pentru a accesa granturile disponibile prin FRDS și, în acest zile, am selectat și ONG-ul local care ne va fi partener în derularea acestui noi proiect destinat comunităților de romi”, spune primarul Lucian Resmeriță.

În urma selecției de dosare organizată de Primăria municipiului Lupeni, ONG-ul local cu care administrația publică locală se va asocia în implementarea proiectului care vizează creșterea incluziunii și abilitării romilor este Asociația Umanitară ”Casa de copii” Lupeni.

Dacă apelul de proiect al autorităților de la Lupeni va fi acceptat de finanțatorii acestui program, atunci împreună, cei doi parteneri vor derula o serie de activități care vor avea ca obiectiv, pe de o parte, creșterea accesului și calității serviciilor sectoriale și integrate pentru romi, iar pe de altă parte, combaterea oricărei forme de discriminare a romilor. Mai exact, în ceea ce privește creșterea accesului și calității serviciilor sectoriale și integrate pentru romi, sunt vizate o serie de activități îndreptate spre îmbunătățirea condițiilor pentru locuit, asistență juridică pentru obținerea unor documente valide de identitate (certificat de naștere, certificat de căsătorie, carte de identitate), servicii educaționale pentru persoanele rome aflate în situații de vulnerabilitate, alte activități de educație informală, formală și non-formală, măsuri sociale de sprijin pentru copii, tineri și adulți de etnie romă aflați în situații de vulnerabilitate. În ceea ce privește combaterea oricărei forme de discriminare a romilor, se dorește ca, prin intermediul acestui proiect, să fie elaborate și dezvoltate o serie de instrumente anti-discriminare, cu ar fi: politici publice, inițiative legislative, documente strategice, planuri de acțiune, metodologii, ghiduri, instrumente de lucru etc.

Pentru întocmirea documentațiilor necesare în vederea aplicării pentru finanțarea nerambursabilă a acestui proiect, autoritățile locale de la Lupeni au alocat suma de 20.000 de lei.