Sesiune de admitere pentru clasele de învățământ terțiar nonuniversitar la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani organizează, în paralel cu sesiunea de admitere pentru locurile rămase disponibile la specializările de licență și master, un concurs de admitere pentru clasele din cadrul Colegiului de învățământ terțiar nonuniversitar (CITN-UPET) pe domenii, la calificările/specializările autorizate să funcționeze provizoriu de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Noutatea este că au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani (CITN- UPET) absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat. Admiterea candidaților se face prin concurs de dosare; media de admitere este media generală de absolvire a liceului.

Înscrierea candidaților se face on line, la adresa de e-mail: colegiu@upet.ro sau la sediul Universității din Petroșani, după cum urmează:

  • în perioada 26 – 29 august 2021, la Registratura Universității, interval orar 8:00 – 14:00;
  • în perioada 30 august – 3 septembrie 2021, corpul D, camera 211, interval orar 8:00 – 14:00.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, sunt disponibile pe acest program educațional un număr de 28 de locuri cu finanțare de la Bugetul de stat, pentru una din specializările Tehnician Transporturi Auto Interne și Internaționale sau Analist Programator, dublate de alte 28 de locuri cu taxă, pentru fiecare dintre aceleași specializări, taxa de școlarizare pentru locurile nebugetate fiind de numai 400 de lei pe semestru. Durata studiilor este de 2 ani. ”Am acreditat Colegiul Terțiar Nonuniversitar în urmă cu doi ani, în urma unui Proiect Operațional Capital Uman (POCU), în dorința de a putea oferi posibilitatea continuării studiilor superioare și pentru absolvenții de liceu care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Am acreditat două specializări, una pe Ingineria Transporturilor și o alta pe Calculatoare. Deja, am avut două admiteri pe aceste programe de studii și deja, în acest an finalizează prima promoție, iar rezultatele sunt bune. Pentru acest an avem un număr de 56 de locuri pentru cele două specializări de învățământ non-universitar bugetate de Ministerul Educației, la care se adaugă alte 56 de locuri cu taxă. Cei care urmează aceste cursuri, pot avea garanția că aici, la Universitatea din Petroșani, vor obține cunoștințe care să le permită obținerea unei calificări în meserii care le va fi utilă în orice viitoare angajare”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Pentru înscrierea la această formă de învățământ, doritorii au nevoie de un set minim de documente, respectiv o cerere de înscriere, foaia matricolă pentru anii de liceu, adeverința de absolvire a liceului (sau adeverința de Bacalaureat, după caz), copie certificată după certificatul de naștere, copie certificată după cartea de identitate și, în cazul schimbării numelui, după certificatul de căsătorie, adeverință medicală de la medicul de familie, două fotografii tip buletin și un dosar tip mapă. Pentru înscrierea la Colegiul Terțiar Non-Universitar de la UPET nu se percepe taxă de înscriere și taxă de înmatriculare.