Pensii 2022: Ce este certificatul de viață și când trebuie transmis la casa de pensii

Pentru a se evita efectuarea unor plăti necuvenite către beneficiari nerezidenți în România, a căror situație s-a modificat, cu efecte asupra obligației casei teritoriale de pensii competențe de a achita drepturile de pensie și/sau alte drepturi care se stabilesc și se plătesc de către casele teritoriale de pensii, se utilizează certificatul de viață că și instrument de verificare administrativă.

Astfel, dacă se solicită transferul drepturilor de pensie în străinătate, persoană în cauza este obligată să transmită anual formularul „Certificat de viață”.

Acest document constituie dovadă pe baza căreia se continuă plata drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenți și trebuie transmis în luna noiembrie a anului în curs.

Beneficiarul nerezident are obligația de a completă Partea B a Certificatului de viață, în față unei autorltati legale (instituții de asigurări sociale/pensii, autorități administrative locale, notari publici, etc) de pe teritoriul statului de domiciliu/ ședere permanentă. Autoritatea legală menționată certifică faptul că Partea B a certificatului de viață a fost semnată personal de titularul drepturilor, completând, în acest sens, Partea C a certificatului.

Certificatul de viaţă va fi emis în dublu exemplar şi transmis de către casă teritorială de pensii competentă beneficiarilor nerezidenţi, în versiune bilingvă, utilizându-se, alături de limba română, o limbă de circulaţie internaţională.

Un exemplar al certificatului de viaţă va rămâne la casă teritorială de pensii competentă, însoţit de dovadă comunicării beneficiarului nerezident (confirmare de primire sau recomandată).

Sursa – ziarulunirea.ro