Peste 19 milioane de metri cubi de lemne extrași din pădurile României, în 2021: Lemnul rotund, cea mai mare pondere

Conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică, operatorii economici atestaţi în exploatarea forestieră au exploatat în 2021 lemn în volum de 19,446 milioane metri cubi, destinat valorificării corespunzător cererii diferitelor sectoare de consum, cu 1,7% mai puţin decât în anul 2020.Structura sortimentelor lemnului exploatat a fost constantă, lemnul rotund având cea mai mare pondere.

Din volumul total de lemn exploatat, 40% au fost specii de răşinoase (molid, brad, duglas, larice, pin), 31,1% fag, 11,1% diverse specii tari (carpen, salcâm, paltin, mesteacăn, frasin, nuc, castan, cireş), 10,3% stejar (gorun, stejar roşu, stejar pedunculat, cer, gârniţă) şi 7,5% diverse specii moi (plop, salcie, tei, anin).

În 2021, faţă de anul anterior, s-a înregistrat o scădere cu 1,4% a volumului de lemn rotund, cauzată în principal de reducerea volumului de lemn exploatat, subliniază INS.

Din volumul total de lemn rotund, 40% a fost reprezentat de speciile de răşinoase, 31,7% de fag, 10,9% de diverse specii tari, 10,1% de stejar şi 7,3% diverse specii moi.

Un volum de 9,081 milioane mc de lemn rotund a fost destinat pentru buşteni. Din acest volum, 54,3% au fost specii de răşinoase, 27,9% fag, 7,2% stejar, 5,5% diverse specii moi şi 5,1 % diverse specii tari.

A doua valorificare a lemnului rotund sub aspect cantitativ, în volum de 6,461 milioane mc, a fost lemnul pentru foc, din care lemnul de fag a reprezentat 39,4%, răşinoasele 21,1%, diversele specii tari 17,5, stejarul 13,6% şi diversele specii moi 8,4%.

În 2021, s-au livrat consumatorilor 1,323 milioane mc lemn rotund şi despicat din care: răşinoase 46%, fag 28%, diverse specii moi 11,1%, diverse specii tari 8,6% şi stejar 6,3%.

Ultima destinaţie, sub aspectul cantităţii lemnului rotund, a fost cea pentru alte sortimente de lemn rotund, în volum de 931.000 mc, din care diverse specii tari 25,4%, răşinoase 23,5%, fag 21,6%, stejar 18,9% şi diverse specii moi 10,6%

Din totalul de 15,152 milioane mc lemn rotund utilizat în anul 2021, cea mai mare parte a fost vândut la intern, urmat de lemnul procesat de operatorii economici în secţiile proprii, lemnul utilizat pentru consumul propriu şi lemnul rotund vândut direct la export.

Cel mai mare volum de lemn rotund utilizat în anul 2021 a fost cel de buşteni (50,7%). Lemnul pentru foc a reprezentat 36,9%, lemnul rotund şi despicat 7,5% şi alte sortimente de lemn rotund 4,9%.

Din volumul de lemn rotund utilizat de operatorii economici, lemnul de foioase a reprezentat 59,7% şi lemnul de răşinoase 40,3%. Din totalul lemnului rotund utilizat din specii de foioase, 92,3% a reprezentat vânzările la intern, 6,1% lemnul procesat în secţiile proprii, 1,3% consumul propriu şi 0,3% vânzările directe la export, iar din volumul de lemn rotund de răşinoase utilizat, 80,1% a fost lemn vândut la intern, 18,8% lemn procesat în secţiile proprii, 0,7% vânzări directe la export şi 0,4% consum propriu al operatorilor economici.

Sursa: dcbusiness.ro