Studenți ai Universității din Petroșani, în vizită de documentare la Stația de epurare de la Dănuțoni

Stația de epurare a apelor uzate de la Dănuțoni, este un exemplu de bune practici în tot ceea ce înseamnă management modern și eficient al apelor uzate și respect pentru mediul înconjurător.

Din acest motiv, obiectul aflat în gestiunea Apa Serv Valea Jiului constiuie și un exemplar model de studiu pentru studenții care, în pregătirea lor academică, vizează aspecte care țin de ingineria și protecția mediului, dar și de tehnologie și automatizare a procesului tehnologic specific acestui domeniu de activitate.

În acest context se înscrie și vizita de documentare pe care un grup de aproximativ 30 de studenți ai Universității din Petroșani, din cadrul mai multor specializară de la toate cele trei facultăți componente, au efecuat-o la Stația de tratare a apelor uzate de la Dănuțoni – Aninoasa, chiar cu prilejul Zilei Mondiale a Apei, în cadrul unei activități coordonate de conf.univ.dr.ing. Daniela Ciolea și asist.univ.dr.ing. Izabela Maria Apostu, cadre didactice la Departamentul de Ingineria Mediului și Geologie al Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani.

”Ne-am dorit să marcăm, împreună cu studenți și masteranzi ai Universității din Petroșani, Ziua Mondială a Apei, prin această vizită de documentare care le-a permis participanților să vadă nu doar una dintre cele mai moderne stații de epurare a apei din România, dar și să înțeleagă fluxul tehnologic al epurării apelor uzate și efectele acestui proces asupra mediului înconjurător. Gazdele noastre au fost mult mai generoase astfel încât, spre satisfacția participanților, ne-au fost prezentate o serie de aspecte care țin de drumul apei de la captare și tratare, până la distribuție și, mai apoi, colectare și epurare a apelor menajere. Din grupul nostru au făcut parte studenți atât de la specializarea de Inginerie a Mediului, cât și de la Topografie, Inginerie Minieră, Electronică, Calculatoare și Automatizări, pentru care experiența a fost una categoric relevantă în ceea ce privește experiența practică a domeniului de studii inginerești pentru care se pregătesc în cadrul Universității noastre. Motiv pentru care le mulțumim celor de la Apa Serv pentru această utilă experiență pe care le-au oferit-o studenților noștri”, a declarat conf.univ.dr.ing. Daniela Ciolea.

Gazdă, ghid și ”profesor” le-a fost studenților participanți la această vizită de documentare ing. Gheorghe Crâsnic, șeful Departamentului Stații de Tratare și Epurare Apă din cadrul Apa Serv Valea Jiului. Acesta le-a prezentat oaspeților un tur complet al Stației de epurare de la Dănuțoni, oferind explicații tehnice valoroase studenților.

Nu este pentru prima oară când Apa Serv Valea Jiului primește vizite de documentare de acest fel. Directorul general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică, spune că astfel de proiecte se derulează în mod constant atât împreună cu Universitatea din Petroșani, dar și cu alte instituții academice de profil tehnic din România. ”Suntem de fiecare dată bucuroși să prezentăm studenților fie stația de epurare de la Dănuțoni, fie stațiile de tratare a apei pe care le gestionăm, pentru că acestea sunt, grație investițiilor europene pe care le-am implementat de-a lungul anilor, unele dintre cele mai moderne uzine de apă din România. Ne bucură interesul studenților și dorința acestora de a vedea cum funcționează aceste stații, cum funcționează sistemele noastre de automatizare, fluxul tehnologic, laboratorul de analize, sistemul de monitorizare SCADA și toate celelalte aspecte din activitatea noastră care sunt adevărate modele pentru viitorii specialiști în inginerie”, a declarat ing. Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

De altfel, proiecte similare se derulează la Apa Serv nu doar în parteneriat cu universitățile, ci și cu unitățile de învățământ liceal, gimnazial sau școlar din localitățile Văii Jiului, iar până acum mii de elevi și studenți au avut ocazia de a vizita obiectivele administrate de compania de apă din Valea Jiului.

În plus, acestea au constituit și obiect de studiu pentru elaborarea unor proiecte cu valoare științifică, așa cum este cazul, spre exemplu, chiar al tezei de doctorat pe care a elaborat-o conf.univ.dr.ing. Daniela Ciolea, teză susținută în anul 2016 la Universitatea Politehnică din Cluj Napoca, pe o temă privind utilizarea nămolului rezultat din activitatea de epurare a apei de la Stația Dănuțoni ca fertilizator al solurilor cu aplicabilitate în domeniul agricol.