”Actualitatea lui Nicolae Titulescu”, conferință susținută de prof.univ. Adrian Năstase, la Deva și Petroșani

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Fundația Europeană „Titulescu”, două întâlniri cu profesorul universitar dr. Adrian Năstase. Binecunoscutul jurist și om politic va fi oaspete al județului Hunedoara, unde va susține conferința cu tema „Actualitatea lui Titulescu” la Deva, în data de 8 iunie 2023, ora 1700 la Galeria Națională de Artă „Forma”respectiv în data de 9 iunie 2023, ora 1700  la Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității Petroșani.

Personalitate complexă a vieții politice și diplomatice românești din prima jumătate a secolului XX, Nicolae Titulescu și-a dedicat întreaga viață slujirii Patriei, fiind un model de om politic care până în ultima clipă a vieții a militat pentru ca România să ocupe un loc demn pe harta Europei.

Excelent jurist și diplomat, prof. dr. Adrian Năstase, unul dintre cei mai avizați și mai dăruiți cunoscători ai moștenirii pe care ne-a lăsat-o Nicolae Titulescu, este fondatorul și președintele Fundației Europene „Titulescu”, organizație ce are ca scop restituirea operei politico-diplomatice a marelui diplomat, operă ce trebuie cunoscută, înțeleasă și însușită de toți cei care iubesc România și se preocupă de viitorul ei.

Managerul Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu”, Ioan Sebastian Bara consideră că, de aceea, orice acțiune menită să aducă în atenția noastră personalitatea și moștenirea lui Nicolae Titulescu merită salutată și promovată, cu atât mai mult când ea aparține unui exeget de talia domnului prof. dr. Adrian Năstase. ”Nu întâmplător, conferințele susținute de distinsul nostru oaspete sunt denumite „Actualitatea lui Titulescu”: traversăm o perioadă extrem de dificilă, o perioadă care ne pune pe toți la grea încercare și ne cufundă în teamă, neliniște, îndoială. În astfel de momente, ideile și realizările diplomatice ale lui Nicolae Titulescu sunt mai actuale ca oricând și ne oferă modele de comportament valabile și astăzi, la peste opt decenii de când au fost exprimate. Cu un devotament desăvârșit, Nicolae Titulescu rostea aceste cuvinte atât de potrivite și astăzi: „Nu dau dreptul nimănui din afară să se amestece în treburile noastre lăuntrice; cer, dimpotrivă, ca directivele politicii noastre interne să fie pur româneşti. Cu această concepţie şi în acest spirit am condus politica externă a ţării (…). Dar tocmai pentru că vreau ca românul să fie stăpân la el acasă, doresc să găsească el singur, în plina lui suveranitate, normele cele mai bune pentru păstrarea unităţii noastre naţionale.”

Un element de mare interes, pe lângă conținutul conferințelor, îl va constitui o mică expoziție sui-generis formată din câteva obiecte autentice care i-au aparținut lui Nicolae Titulescu: documente și fotografii de epocă originale cu privire la viața, activitatea diplomatică și cariera sa politică, obiecte personale (livretul militar, pașaportul, jurnalele anilor 1920-1930, bicornul de diplomat, cărți de vizită, tabachere, ciocănelul folosit în calitate de președinte al Adunării Generale a Societății Națiunilor, medalia oficială a primei adunări a Societății Națiunilor, fotografii înfățișându-l pe Nicolae Titulescu la cele mai importante evenimente diplomatice din Europa interbelică etc.). Expoziția a fost concepută și alcătuită de doamna Adina Rențea, președinta Asociației Culturale pentru Sprijinirea Artelor Frumoase.

Toate acestea vor spori interesul pentru cele două manifestări care, fără nicio îndoială, vor avea o puternică înrâurire asupra auditoriului și vor trezi emoție în inimile tuturor celor care vor dori să cunoască, din cea mai competentă sursă, portretul complet și complex al uneia dintre cele mai ilustre personalități ale diplomației românești.