Lupeniul are o nouă Strategie de dezvoltare pentru perioada 2023-2027

Varianta actualizată a „Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a municipiului Lupeni” pentru perioada 2023-2027, document esențial pentru tot ceea ce înseamnă derularea de programe de dezvoltare a municipiului Lupeni în următorul deceniu, a fost prezentată cetățenilor în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la Palatul Cultural ”Minerul” la finalul lunii mai 2023.

Documentul a fost elaborat în cadrul unui proiect european POCA, de specialiștii din cadrul Primăriei municipiului Lupeni în colaborare cu consultantul extern Synesis Partners SRL. De altfel, reprezentanții acestei companii de consultanță au fost prezenți la acest eveniment, în care au fost prezentat stadiul actual în care se regăsește municipiul Lupeni dar mai ales perspectivele de dezvoltare locală creionate și asumate de municipalitate, în urma consultărilor avute cu cetățenii.

Primarul municipiului Lupeni a exprimat și cu acest prilej aprecieri la adresa echipei de specialiști din cadrul administrației publice locale care, împreună cu echipa de consultanți externi au reușit să creioneze o Strategie de dezvoltare locală care corepsunde nevoilor comunității, dar mai ales cerințelor evidențiate de membri comunității locale. ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Lupeni, pentru perioada 2023-2027 reprezintă o viziune clară de dezvoltare durabilă, ghidând deciziile și acțiunile viitoare ale Primăriei. Ea reprezintă un instrument menit să ghideze modul în care administrația publică poate răspunde nevoilor imediate ale oamenilor, dar mai ales să valorofice provocările și oportunitățile unor proiecte care vor avea un impact major asupra dezvoltării orașului în următorii ani și îmbunătățirea calității vieții pentru cetățeni, chestiuni care constituie priorități ale activității noastre. Este important de știut că acest document este unul vital pentru noi, mai ales în condițiile în care mizăm în continuare pentru implementarea proiectelor de dezvoltate locală pe accesarea de fonduri europene, știut fiind faptul că doar acele proiecte care sunt cuprinse în Strategia de dezvoltare pentru exercițiul financiare european 2023-2027 vor putea obține finanțare din partea organismelor europene. Felicit întreaga echipă care a lucrat la elaborarea acestei strategii actualizate și le mulțumesc cetățenilor pentru implicare. Împreună continuăm să facem fapte bune pentru oameni, dorindu-ne să fim, la Lupeni, o administrație a faptelor bune”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Acesta a reamintit că și în prezent municipiul Lupeni aplică o serie de proiecte de mare anvergură, care vizează aproape toate domeniile de interes public, de la sănătate, educație, cultură, servicii publice, infrastructură ș.a.m.d. Primarul Lucian Resmeriță evidențiază că se află în acest moment în pliun proces de implementare nu mai puțin de 43 de proiecte de dezvoltare locală finanțate din fonduri europene, din care 33 sunt deja în execuție, valoare totală a acestora cifrându-se la peste 60 de milioane de euro.

Noua Strategie de Dezvoltare Locală pentru perioada 2023-2027 cuprinde alte 80 de proiecte noi, proiecte care răspunde nevoilor comunității locale din municipiul Lupeni și care au fost corelate cu domeniile de dezvolare pentru care urmează să fie deschise axe de finanțare europeană în exercițiul financiar european 2023-2027.

Noua Strategie de Dezvoltare a municipiului Lupeni însumează 400 de pagini, iar în următoarele două săptămâni, cei interesați mai pot aduce observații și mai pot face propuneri de îmbunătățire a acesteia, urmând ca după acest termen să fie elaborată varianta finală a acesteia, documentul fiind transmis mai apoi Consiliului local al municipiului Lupeni pentru aprobare. Odată adoptat, documentul devine principalul ghid de dezvoltare locală care va sta la baza activităților administrației locale din municipiul Lupeni în următorul deceniu. Noua Strategie de Dezvoltare Locală pentru perioada 2023-2027 poate fi consultată pe pagina web a Primăriei municipiului Lupeni.