2798 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională în județul Hunedoara

Examenul de Evaluare Națională a debutat luni, 19 iunie 2023 cu proba scrisă la Limba și literatura Română. În județul Hunedoara au fost organizate 16 centre de examen pentru cei 2798 de absolvenți ai clasei a VIII-a care s-au înscris în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională.

Următoarea probă, cea la Matematică va avea loc miercuri, 21 iunie, iar proba la Limba și literatura maternă (acolo unde este cazul) este programată pentru joi, 22 iunie. Toate cele trei probe sunt scrise și sunt monitorizate audio-video.

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00).

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Rezultatele finale vor fi afișate anonimizat prin coduri individuale marți, 4 iulie 2023.

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE – 0372913128 – pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise (19 – 22 iunie, între orele 8:00 – 16:00).

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.