Catalogul electronic va deveni obligatoriu în toate școlile. Când urmează să fie implementată schimbarea

Un proiect de ordin al ministrului prevede implementarea unui program unic în viitor. Cel mai probabil se va întâmpla începând cu anul școlar 2026-2027.

Implementarea catalogului electronic școlar va fi extinsă în toate unitățile de învățământ preuniversitar prin intermediul unui sistem unic la nivel național.

Până în prezent, catalogul electronic este utilizat doar într-o parte a unităților de învățământ. El este parte a unui program pilot aprobat de Ministerul Educației, începând cu anul școlar 2021-2022.

 

Generalizarea acestui sistem a fost amânată de mai mulți ani. Astfel, școlile au achiziționat programe de catalog electronic pe cont propriu, în lipsa unei soluții oficiale furnizate de minister.

Conform unui ordin de ministru pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației, catalogul electronic este definit ca un sistem informatic integrat. Acesta va gestiona situația școlară a preșcolarilor și elevilor la nivel național.

Acest sistem va înregistra absențele, notele, mediile. El va genera rapoarte și statistici relevante la nivel de clasă, unitate de învățământ, județ și sistem național de învățământ preuniversitar. De asemenea, va include și alte date legate de parcursul educațional și procesele administrative asociate acestuia.

Datele din catalogul electronic vor fi interoperabile cu Sistemul Integrat de Management al Școlarității (SIMS) și cu Registrul Matricol Unic / Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii. Astfel, acest sistem informatic va permite nu acces simplu al elevilor și părinților la datele din catalog.

El va face posibilă și generarea ușoară a statisticilor. Acestea pot fi utilizate de Ministerul Educației în elaborarea politicilor din domeniul învățământului preuniversitar.

Catalogul electronic va fi accesibil și va permite introducerea de date noi printr-o varietate de mijloace. Este vorba inclusiv de desktop, laptop, tabletă sau smartphone. Totul se va petrece cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole. Vor exista nivele diferite de acces pentru fiecare beneficiar.

Cu toate acestea, administratorii din școli sau județe nu vor avea permisiunea de a modifica datele. Această responsabilitate va rămâne în sarcina profesorului responsabil cu evaluarea și notarea absențelor elevilor.

În cazul școlilor care au deja un catalog electronic propriu, nu va fi necesar să renunțe la acesta. Va fi asigurată interoperabilitatea acestuia cu catalogul electronic la nivel național. Generalizarea sistemului de stocare electronică a datelor referitoare la notele și absențele elevilor a devenit obligatorie în urma adoptării, anul trecut, a Legii învățământului preuniversitar.

Un proiect care a fost amânat timp de cinci ani prevede că „Catalogul electronic trebuie să fie dezvoltat în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin”. Operaționalizarea la nivelul întregului sistem de învățământ se face în termen de maximum 3 luni de la încheierea dezvoltării catalogului electronic, la nivel național.

Acest lucru indică faptul că toate școlile ar urma să fie conectate la catalogul electronic începând cu anul școlar 2026-2027.

Sursa – ziarulunirea.ro