administrator de patrimoniu

 
 

Post vacant scos la concurs de Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroşani

 Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroşani, Județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de administrator de patrimoniu, gradul I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limbaCItește mai departe