Bani pentru spitale

devaDoua spitale din judetul Hunedoara au primit bani dupa rectificarea bugetara. Este vorba de Spitalul Judetean de Urgenta din Deva si de Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. Fiecare dintre aceste doua unitati sanitare au primit sume de bani, astfel Spitalul Judetean de Urgenta Deva a primit 2.065,35 mii lei iar Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad a primit 1,86 mii lei.

“Se aprobă rectificarea cu suma de + 2.065,35 mii lei , provenită din venituri proprii, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, precum şi virările de credite bugetare în cadrul acestuia. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 1,86 mii lei provenită din venituri proprii, a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum şi virările de credite bugetare”, se arata in proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, ale spitalelor de interes judeţean.

Proiectul bugetului spitalelor publice, precum şi bugetele secţiilor şi compartimentelor spitalelor se prezintă, pentru avizare, consiliului de administraţie al spitalului. Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de consiliul judeţean, la propunerea managerului; el este însoţit de o notă de prezentare a bugetului spitalului, care va cuprinde enumerarea surselor de venituri şi a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum şi măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetare de cheltuieli şi în nivelul veniturilor estimate a fi realizate.