Moment aniversar la Apa Serv Valea Jiului

apa serv11   Conducerea Apa Serv Valea Jiului a marcat astăzi, printr-o festivitate la care au participat foşti şi actuali salariaţi ai firmei, cei 20 de ani care s-au scurs de la înfiinţarea operatorului regional de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a celor 6 localităţi ale Văii Jiului.

Cu acest prilej, la intrarea în sediul central al societăţii din Petroşani a fost dezvelită o placă aniversară. În semn de respect pentru toţi cei care au muncit sau muncesc în continuare în cadrul inimosului colectiv al ASVJ, directorul gneral Costel Avram a încredinţat misiunea dezvelirii plăcii aniversare unor oameni care au slujit o viaţă întreagă bunul mers al activităţii de alimentare cu apă potabilă în Valea Jiului. Andrei Donisa şi Ioan Ulari sunt doar doi dintre oamenii care au activat zeci de ani în cadrul acestei activităţi şi care se numărăr printre primii salariaţi ai Apa Serv Valea Jiului.

apa serv12La evenimentul aniversar au participat, printre numeroşi alţi invitaţi, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin (preşedintele Consiliului de Administraţie al ASVJ), Tiberiu Iacob Ridzi (primarul municipiului Petroşani) şi părintele Gabriel Bulf, care a oficiat o scurtă slujbă de sfinţire a plăcii aniversare.

apaserv14Directorul general al societăţii, Costel Avram, reaminteşte că „astăzi, la ceas aniversar, Apa Serv Valea Jiului se prezintă în faţa comunităţii locale cu statutul unei firme de succes, care a reuşit să asigure creşterea calităţii serviciilor la standarde cu adevărat europene. „Apa Serv a fost și este în slujba comunității din Valea Jiului asigurând apa 24 ore din 24 pentru toți localnicii și turiștii din Valea Jiului. Preocupată permanent de îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor Văii Jiului prin ridicarea la standarde europene de calitate a serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare prestate către populaţie precum şi de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din zonã această companie a promovat iniţial împreună cu Consiliul Judeţean Hunedoara, sub autoritatea căruia îşi desfăşura activitatea, şi mai apoi şi cu Primăriile din Valea Jiului unele dintre cele mai ambiţioase programe de investiţii care s-au derulat în România.”

apaserv13La rândul său, primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi apreciază că Apa Serv Valea Jiului este şi „un reuşit experiment comun al tuturor autorităţilor publice locale, cărora li s-a alăturat şi Consiliul judeţean Hunedoara. Acest succes ne arată că, pentru a putea atinge cu succes obiective importante de dezvoltare a infrastructurii din Valea Jiului, singura cale este conlucrarea tuturor autorităţilor locale.” Primarul Petroşaniului a ţinut de asemenea să felciite conducerea ASVJ şi întregul colectiv al firmei pentru munca şi devotamentul lor, pentru seriozitatea cu care au abordat toate problemele legate de alimentarea cu apă şi canalizare, chiar dacă, investitabil, de multe ori nu au cules pentru aceasta laude, ci de cele mai multe ori, critici.

apa serv15În prezent, Apa Serv asigură exploatarea a aproximativ 843 km rețele și are 509 angajați din care 151 sărbătoresc astăzi, alături de societate, 20 ani de activitate. Directorul general al ASVJ, Costel Avram mai spune că festivităţilşe pentru marcarea acestei aniversări vor continua în perioada următoare. La fel cum şi creşterea calităţii serviciilor şi extinderea şi modernizarea reţelelor rămân obiective importante în activitatea acestei societăţi.(Următoarea știre) »