A plouat cu amenzi

Nereguli cu carul la comercianţii de haine second – hand

Hainele second – hand vă pot îmbolnăvi grav şi nu toţi comercianţii respectă normele impuse de lege. Au descoperit acest lucru inspectorii de la Protecţia Consumatorilor, care au plecat în control. Sute de amenzi şi avertismente au fost aplicate.

second-haine-redCampania de verificare a respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea articolelor de îmbrăcăminte şi a articolelor textile purtate sau uzate.

A avut loc la nivel naţional şi au fost verificaţi 686 de operatori economici. La 485 de operatori economici, respectiv 70,69 %, s-au depistat abateri de la prevederile legale, iar valoarea totală a produselor cu abateri a fost de 1.167.409 lei.  În total, s-au aplicat 571 de sancţiuni, dintre care 296 de amenzi contravenţionale, în valoare de 603.200  lei, şi 275 de avertismente. De asemenea, s-au dispus 92 de măsuri  de oprire temporară de la comercializare pentru îmbrăcăminte şi articole textile uzate nesortate, în valoare de 500.739 lei.

Potrivit ANPC, principalele abateri constatate fac referire la nerespectarea cerințelor de introducere pe piață a produselor: textile uzate aflate la comercializare fără a fi supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție sau care nu cuprindeau toate datele prevăzute de lege: numele/denumirea și adresă/sediul persoanei fizice sau juridice, data efectuării și denumirea comercială a produselor biocide utilizate;  neefectuarea sortării lunare obligatorii şi lipsa evidenței lunare a intrărilor și ieșirilor produselor.

 

Ce s-a găsit în judeţul Hunedoara

 

anpcJudeţul Hunedoara nu a fost ocolit de nereguli nici la acest capitol, deficienţe scoase la lumină de controalele efectuate de inspectorii de la Protecţia Consumatorilor.Astfel, au existat deficienţe în ceea ce priveşte respectarea cerințelor de introducere pe piață, comercializare și distribuire gratuită. Conform legislaţiei în vigoare, se admite introducerea pe piață comercializarea și distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate numai dacă acestea au fost supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție și sunt însoțite de un document, distinct pentru fiecare lot, care certifica efectuarea operațiunilor. Documentul de certificare trebuie să conțină, în mod obligatoriu, numele/denumirea și adresă/sediul persoanei fizice sau juridice care a efectuat operațiunile de curățare, dezinfecție și dezinsecție; tipul operațiunilor prevăzute mai sus și data efectuării acestora; denumirea comercială a produselor biocide utilizate la operațiunile efectuate. În judeţul nostru s-au găsit la comercializare textile uzate care nu fuseseră supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție și nu erau însoțite de documentul de certificare a operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție efectuate sau la care documentul nu conținea toate datele prevăzute de lege. Nereguli s-au stabilit şi în ceea ce priveşte respectarea obligativității de realizare a sortării lunare. “Operatorii economici care întroduc pe piață, comercializează și distribuie gratuit articole de îmbrăcăminte și articole textile purtate sau uzate sunt obligați să realizeze sortarea lunară a acestora în funcție de gradul de uzură; numai articolele de îmbrăcăminte și textile purtate sau uzate care sunt reținute în urmă sortării mai pot fi comercializate sau distribuite gratuit”, spun oficialii ANPC, dar toţi comercianţii respectă normele legale, la fel cum se întâmplăşi în ceea ce priveşte promoţiile, unde din nou au fost probleme. Nici obligativitatea afişării, la loc vizibil, a unei plachete cu TELEFONUL CONSUMATORILOR – 021 9551 nu este respectată peste tot în judeţul Hunedoara, aşa că s-au dat din nou sancţiuni.

 

Ce trebuie să ştie cumpărătorii!

 

ANPC îi sfătuieşte pe cei care achiziţioneză articole de marfa_expirata_in_second_handîmbrăcăminte și articole textile purtate sau uzate să nu cumpereâ decât din magazine și/sau raioane specializate în acest sens (în niciun caz de la tarabe sau de pe stradă), unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vor avea  nevoie în caz de reclamație;  să se asigure că în magazin este afișată plachetă cu TELEFONUL CONSUMATORILOR- 021 9551, adresă și numerele de telefon/fax ale CJPC-urilor în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum și adresă siteului ANPC: www.anpc.ro);  să facă alegerea cu mare atenție: articolele de îmbrăcăminte trebuie să fie examinate cu minuțiozitate, pentru a evită că acestea să fie degradate (rupte, murdare, pătate);  după ce s-au asigurat că sunt în bună stare, consumatorii trebuie să se asigure că acestea au fost supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție efectuate de persoane fizice sau juridice specializate în domeniu și sunt însoțite de un document de certificare, distinct pentru fiecare lot, care certifica efectuarea operațiunilor mai sus menționate – prin eventuala solicitare a acestor documente, în mod politicos operatorului economic;  documentul de certificare a operațiunilor menționate mai sus trebuie să conțină: numele/denumirea și adresă/sediul persoanei fizice sau juridice care a efectuat operațiunile de curățare, dezinfecție și dezinsecție; tipul operațiunilor efectuate și data efectuării acestora; denumirea comercială a produselor biocide utilizate la operațiuni;  dacă nu sunt însoțite de documentul certificator, există riscul potențial de a contacta diverse infecții și/sau micoze. Orice reclamație trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care au fost cumpărate și în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.