Consilier judeţean exmatriculat pentru absenţe nemotivate

download (3)        Un ales judeţean a fost expulzat din Consiliul Judeţean Hunedoara pentru că a absentat nemotivat la mai multe şedinţe, chiar dacă alesul a spus că este în Germania, cu probleme de serviciu. Costa Cosmin Cristian, ales pe lista Uniunii Social-Populară Hunedoara în CJ Hunedoara, a absentat la ședința ordinară din data de 29 ianuarie 2015, ședința ordinară din data de 20 februarie 2015, ședința ordinară din data de 27 martie 2015, ședința ordinară din data de 30 aprilie 2015 și ședința ordinară din data de 29 mai 2015. “Dispozițiile art.9 alin.2 din Legea nr.393/2004 stabilesc cazurile în care calitatea de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, unul dintre acesta fiind ”lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului”.