Posturi scoase la concurs de Consiliul Judetean Hunedoara / Afla aici detalii

             Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:

angajari_ct_88261900

 

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii;

– o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor;

– o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor.

Probele stabilite pentru concurs:   – proba scrisă –  08.09.2015, ora 1000

Dosarele de înscriere se depun până la data de 26.08.2015.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– loc desfăşurare: la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara;

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din   Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii, sunt :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau specializarea înginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare autorizaţii şi disciplina în construcţii  :

– vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism sau în domeniul inginerie şi managemet sau în domeniul inginerie civilă sau în domeniul ingineria instalaţiilor sau în domeniul inginerie geodezică.

Pentru domeniul inginerie şi managemet se solicită specializarea inginerie economică în construcţii.

Pentru domeniul inginerie civilă se solicită specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau specializarea căi ferate, drumuri şi poduri, sau specializarea inginerie urbană şi dezvoltare regională.

Pentru domeniul ingineria instalaţiilor se solicită specializarea instalaţii pentru construcţii.

Pentru domeniul inginerie geodezică se solicită specializarea măsurători terestre şi cadastru.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

– vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţiile specifice de participare la concurs propuse pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor, sunt :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau în domeniul ştiinţe administrative –specializarea administraţie publică.

Condiţii de vechime pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru şi gestiunea localităţilor:

– vechime minimă în specialitatea studiilor – 9 ani

 Acte necesare pentru dosarul de concurs :

–      formularul de înscriere la concurs

–      copie după actul de identitate

–      copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

–      copie după carnetul de muncă, şi/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; pentru atestarea vechimii în muncă și a vechimii în specialitatea studiilor dobândite după data de 01.01.2011, candidații vor prezenta adeverința întocmită conform Ordinului nr.192/2013 a președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

–      cazier judiciar

–      adeverinţă medicală eliberată în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

–      declarație pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

–      declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimi 7 ani.

Informații suplimentare la tel.0254/211350, int.183

 

 

[slideshow_deploy id=’19376′](Următoarea știre) »