Informații noi legate de salariile românilor. Iata noua grila de salarizare 2016, pe categorii profesionale

Grila salariara propusa în Legea Salarizării Unitare. Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008).

baniiiiiiiii_44961100

Avem 5 clase: S – studii superioare, SSD – studii superioare de scurtă durată, PL – studii post-liceale, M – studii medii, M.G – studii medii şi generale.

Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii

Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.

Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor.

Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim

Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare.

Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate

Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG.

Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an.

Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel

Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe

Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin.

Modul în care a fost redactată noua variantă a legii salarizării a stârnit deja unele controverse, având în vedere că, în primul rând, nu mai există coeficienţi pentru cal­culul salariilor pe diverse funcţii ca înainte, ci valori numerice. În legea salarizării aflată în vigoare în prezent, salariile din sectorul bugetar sunt calculate în funcţie de un coeficient, iar cel mai mic salariu are coeficientul 1, iar cel mai mare salariu din sistemul bugetar are coeficientul 15 (adică 15 x valoarea de bază, stabilită în fiecare an şi care în 2010, la intrarea în vigoare a primei legi a salarizării, era de 600 de lei).

În anexele proiectului noii legi a salarizării nu există coeficienţi, ci valori nu­me­rice, de aceea comparaţiile sunt mai greu de verificat. În plus, se introduc 6 gradaţii (trepte) la fiecare funcţie, însă introducerea gradaţiilor la anumite funcţii, cum ar fi profesor universitar cu peste 40 de ani vechime, funcţie la nivel debutant sau medic rezident anul I sau II, nu are sens“, a explicat Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindi­cale Cartel Alfa.

O altă anomalie a proiectului de lege aflat în prezent în lucru la Ministerul Muncii o reprezintă faptul că nu există nicio referire la valoarea de bază a sistemului de salarizare, bază faţă de care să se raporteze salariile din sistemul bugetar.

Nu se specifică cum se vor face indexări sau cum se vor face corecţiile grilelor propuse o dată cu creşterea salariului minim garantat în plată pentru a nu repeta situaţia de acum, suprapunerea sistemului de salarizare la nivelul salariui minim. Trebuie să se specifice că se realizează o creştere proporţională cu creşterea salariului minim garantat în plată“, a mai spus Hossu, citat de ziarulfinanciar.ro

Un articol nou din proiectul aflat în lucru mai specifică şi faptul că şefii instituţiilor de stat nu vor mai câştiga mai puţin decât subalternii lor, situaţie frecvent întâlnită în sistemul de salarizare actual.

„Câştigul salarial brut pe funcţii din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice va respecta ierarhia, în sensul că niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională“, se arată în variant drafta a noii legi.

În sistemul bugetar lucrează în prezent 1,2 milioane de salariaţi, adică un sfert din efectivul total de salariaţi din economie.

DOCUMENTUL COMPLET IL PUTETI DESCARCA DE

AICI si de AICI IN FORMAT PDF

 1. Administrație

  I.A. Salarizare funcționari publici

  Administrația publică locală – funcții de conducere

  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Funcții publice locale ***)
  Grad I Grad II
  Salariile de bază – lei Salariile de bază – lei
  1 Secretar al unităţii administrativ-teritoriale
  – localitate cu peste 400000 locuitori S 7911 8852
  – localitate cu 200001 până la 400000 locuitori S 7692 8369
  – localitate cu 100001 până la 200000 locuitori S 7479 7911
  – localitate cu 50001 până la 100000 locuitori S 7272 7692
  – localitate cu 20001 până la 50000 locuitori S 7070 7479
  – localitate cu 10001 până la 20000 locuitori S 6874 7692
  – localitate cu 5001 până la 10000 locuitori S 6318 7272
  – localitate cu 3001 până la 5000 locuitori S 6318 7272
  – localitate cu 1501 până la 3000 locuitori S 5884 6874
  – localitate cu până la 1500 locuitori S 5171 6143
  2 Director general 1),controlor financiar şef S 6874 7692
  3 Arhitect-şef 2) S 6684 7479
  4 Director general adjunct, controlor financiar şef adjunct S 6318 7272
  5 Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, şef administraţie financiară S 6318 7272
  6 Director adjunct, contabil șef, inginer șef, şef sector, director executiv adjunct, trezorier şef adjunct, şef administraţie financiară adjunct, şef birou S 5884 6874
  7 Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, arhitect şef la nivel oraş, S 5399 6143
  8 Şef birou, șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel comună S 4353 5171

  Administrația publică locală – funcții de execuție

  Nr. crt. Funcţia, gradul profesional Clase de salarizare potrivit studiilor Funcții publice locale ***)
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Auditor, grad profesional superior S 3664 3939 4136 4343 4452 4563
  grad profesional principal S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  grad profesional asistent S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  grad profesional principal S 2405 2586 2715 2851 2922 2995
  grad profesional asistent S 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  grad profesional debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  3 Referent de specialitate;
  grad profesional superior
  SSD 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  grad profesional principal SSD 1971 2119 2225 2336 2394 2454
  grad profesional asistent SSD 1829 1966 2065 2168 2222 2278
  grad profesional debutant SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  4 Referent; grad profesional superior M 1923 2067 2170 2279 2336 2394
  grad profesional principal M 1807 1943 2040 2142 2195 2250
  grad profesional asistent M 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  grad profesional debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

  Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de conducere

  Nr. crt Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Administrația publică centrală de specialitate *)
  Grad I Grad II
  Salariile de bază – lei Salariile de bază – lei
  1 Secretar general S 10188 12402
  2 Secretar general adjunct S 9631 11400
  3 Şef departament S 9631 11400
  4 Director general, inspector de stat șef, inspector general S 9105 10188
  5 Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general adjunct S 8607 9631
  6 Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment S 8607 9631
  7 Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef S 8137 9105
  8 Şef serviciu, șef secție, președinte federație S 7692 8607
  9 Şef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, secretar general federație S 7272 8137

  Salarizarea personalului contractual din administrația centrală – funcții de execuție

  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Administrația publică centrală de specialitate *)
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Auditor gradul I A S 5636 6059 6362 6680 6847 7018
  gradul I S 4745 5100 5355 5623 5764 5908
  gradul II S 3826 4112 4318 4534 4647 4764
  2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I A S 5171 5559 5837 6129 6282 6439
  gradul I S 4545 4885 5130 5386 5521 5659
  gradul II S 3664 3939 4136 4343 4452 4563
  debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  3 Consilier juridic gradul I A S 5171 5559 5837 6129 6282 6439
  gradul I S 4545 4885 5130 5386 5521 5659
  gradul II S 3664 3939 4136 4343 4452 4563
  debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relaţii, interpret profesional, conductor arhitect , inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 3826 4112 4318 4534 4647 4764
  gradul I SSD 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  gradul II SSD 2624 2821 2962 3110 3188 3268
  debutant SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  5 Referent, inspector, referent casier
  IA
  M 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  I M 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  II M 1875 2016 2117 2223 2278 2335
  debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

  II.B. Salarizarea funcțiilor din cadrul Cabinetului demnitarului

  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Administrația publică centrală de specialitate
  Grad I Grad II
  Salariile de bază – lei 1) Salariile de bază – lei
  1 Director de cabinet S 9905 11084
  2 Consilier S 9364 10188
  3 Şef cabinet S 4170 4745
  4 Şef cabinet, stenodactilograf, referent SSD 3826 4353
  5 Şef cabinet, stenodactilograf, referent PL 3664 4170
  6 Şef cabinet, stenodactilograf, referent M 3510 3994
  7 Expert S 6498 7272
  8 Consultant S 5636 6498
  9 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (şofer) M 2336 2782

  II.C. Salarizare unități unități de subordonare centrală și locală

  Funcții de conducere

  Nr. crt Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariile de bază – lei Salariile de bază -lei
  1 Director general S 6874 7692
  2 Director general adjunct S 6318 7272
  3 Director S 6318 7272
  4 Director adjunct, contabil șef, inginer șef, redactor șef, inspector șef S 5884 6874
  5 Şef serviciu, șef secție, șef filială, șef corp control comercial I, redactor șef adjunct, președinte federație, șef centru S 5399 6318
  6 Şef birou, şef atelier, șef stație, șef sector, şef oficiu, șef laborator, șef fermă, șef bază experimentală, șef corp control comercial II, secretar general federație S 4745 5636
  7 Președinte club S 4170 5636
  8 Vicepreședinte club, șef complex sportiv, șef bază sportivă/secție sportivă S 3409 4170

  Funcții de execuție

  Nr. crt Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Auditor gradul I S 3510 3773 3962 4160 4264 4370
  gradul II S 2624 2821 2962 3110 3188 3268
  2 Consilier, expert, referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul I S 3035 3263 3426 3597 3687 3779
  gradul II S 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  gradul III S 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  3 Inginer, economist; specialist I A S 3035 3263 3426 3597 3687 3779
  gradul I S 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  gradul II S 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  4 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  II SSD 1947 2093 2197 2307 2365 2424
  III SSD 1807 1943 2040 2142 2195 2250
  debutant SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  5 Consilier juridic gradul IA S 3035 3263 3426 3597 3687 3779
  gradul I S 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  gradul II S 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  6 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1875 2016 2117 2223 2278 2335
  I M 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  II M 1679 1805 1895 1990 2040 2091
  debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868

  II.D. Alte funcții comune din sectorul bugetar

  Funcții de conducere

  Nr. Crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
  1 Şef formaţie muncitori 1947 2141
  Nr. Crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Salariile de bază – lei
  Gradaţia
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1 2 3 4 5
  1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  I M; G 1658 1782 1871 1965 2014 2065
  debutant M; G 1310 1408 1479 1553 1591 1631
  2 Secretar M; G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  3 Secretar debutant M; G 1310 1408 1479 1553 1591 1631
  4 Administrator I M 1679 1805 1895 1990 2040 2091
  II M 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  5 Şef depozit I M 1679 1805 1895 1990 2040 2091
  II M 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  6 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar M; G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  7 Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant M; G 1310 1408 1479 1553 1591 1631
  8 Şef formaţie pază/ pompieri M; G 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  9 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier M; G 1578 1696 1781 1870 1917 1965
  10 Maistru I M; G 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  II M; G 1658 1782 1871 1965 2014 2065
  11 Şofer*) I M; G 1679 1805 1895 1990 2040 2091
  II M; G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  12 Muncitor calificat I M; G 1679 1805 1895 1990 2040 2091
  II M; G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  III M; G 1578 1696 1781 1870 1917 1965
  IV M; G 1539 1654 1737 1824 1870 1916
  13 Muncitor necalificat I M; G 1483 1594 1674 1758 1802 1847
  II – fără sporuri M; G 1310 1408 1479 1553 1591 1631
  Personalul salarizat potrivit lit.D din cap. II al Anexei nr. I care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului de lucru al: Parlamentului României, Administraţiei Prezidenţiale, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Guvernului şi ministerelor, Avocatului Poporului, altor organe centrale de specialitate beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 15%, iar personalul incadrat in aceleasi autoritati si institutii publice pe functia de sofer beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 25%.

  IV.A. Demnități de demnitate publică alese

  Nr. crt Funcţia Indemnizația – lei
  Preşedinţia României
  1. Preşedintele României 21540
  Parlamentul României
  2. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 21540
  3. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 19055
  4. Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 19055
  5 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 19055
  6 Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 18500
  7. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 18100
  8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 17994
  9. Senatori, deputaţi 17600

  IV. B. Funcții de demnitate publică numite

  Nr. crt Funcţia Indemnizații – lei
  Guvernul României
  1 Prim-ministru 21540
  2 Viceprim-ministru 20000
  3 Ministru 19055
  4 Ministru delegat 19055
  5 Secretar de stat 17600
  6 Subsecretar de stat 16339
  Consiliul Legislativ
  7 Preşedinte consiliu 19055
  8 Preşedinte de secţie 17600
  Avocatul Poporului
  9 Avocatul poporului 19055
  10 Adjunct al Avocatului poporului 17600
  Curtea de Conturi
  11 Preşedinte 21540
  12 Vicepreşedinte 20000
  13 Preşedinte Autoritatea de audit 20000
  14 Vicepreşedinte Autoritatea de audit 19500
  15 Consilier conturi 19055
  Secretariatul General al Guvernului
  16 Secretar general al Guvernului 19055
  17 Secretar general adjunct al Guvernului 17600
  18 Consilier de stat 17600
  19 Seful Cancelariei Primului ministru 19055
  Administraţia Prezidenţială
  20 Consilier prezidenţial 19055
  21 Consilier de stat 17600
  Parlamentul României
  22 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 14680
  23 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 13493
  Consiliul Concurenţei
  24 Preşedinte 19055
  25 Vicepreşedinte 17600
  26 Consilier de concurenţă 16339
  Consiliul Naţional al Audiovizualului
  27 Preşedinte 17600
  28 Membri 16050
  Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
  29 Preşedinte 17600
  30 Vicepreşedinte 16339
  31 Secretar al Consiliului 16339
  32 Membri 16050
  Autoritatea Electorală Permanentă
  33 Preşedinte 19055
  34 Vicepreşedinte 17600

  IV.C. Funcții de demnitate publică alese din administrația publică locală

  Nr. crt Funcţia Indemnizații – lei
  PRIMĂRII ŞI CONSILII
  1 Primar general al Capitalei 17600
  2 Viceprimar al Capitalei 12402
  3 Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 17600
  4 Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 16633
  5 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 locuitori) 14095
  6 Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 13493
  7 Primar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 14095
  8 Primar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 12402
  9 Primar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 11400
  10 Primar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 10777
  11 Primar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 10478
  12 Primar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 10188
  13 Primar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 9364
  14 Primar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 9364
  15 Primar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 8137
  16 Primar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 7479
  17 Viceprimar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10478
  18 Viceprimar (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 10188
  19 Viceprimar (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 8607
  20 Viceprimar (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 8369
  21 Viceprimar (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 8137
  22 Viceprimar (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 7692
  23 Viceprimar (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 7272
  24 Viceprimar (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 7272
  25 Viceprimar (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 6874
  26 Viceprimar (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 6318

  II. Salarii din învățământ

  Funcții conducere învățământul superior

  Nr. crt Funcţia Clasa de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
  1 Rector*) S 10478 12059
  2 Prorector*) S 9631 11084
  3 Secretar stiintific al senatului universitar *) S 8852 10478
  4 Decan *) S 8852 10478
  5 Prodecan*) S 8369 10188
  6 Director de departament S 8369 9905
  7 Director general administrativ al universitatii cu cel putin 10000 studenti*) S 8852 10478
  8 Director general administrativ al universitatii cu un nr mai mic de 10000 studenti*) S 8137 9364
  9 Director general adjunct administrativ al universitatii **) S 7272 8137
  10 Secretar stiintific al consiliului facultatii *) S 8369 9905
  11 Sef de catedra *) S 8369 9905

  Funcții conducere și control învățământul preuniversitar

  Nr. crt. Funcţia Clasa de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
  1 Inspector şcolar general*) S 7692 8607
  2 Inspector şcolar general adjunct*) S 7272 8137
  3 Director casa corpului didactic*) S 7272 8137
  4 Director unitate de învăţământ*) S 7272 8137
  5 Director adjunct unitate de învăţământ*) S 6874 7692
  6 Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar*) S 6874 7692

  Funcții conducere pentru funcțiile didactice auxiliare

  Nr. crt. Funcţia Clasa de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariul de bază – lei Salariul de bază – lei
  Învăţământ superior
  1 Director, contabil-şef (administrator financiar) cu cel putin 10000 studenti*) S 7692 8607
  2 Director, contabil-şef (administrator financiar) cu un nr mai mic de 10000 studenti*) S 7272 8137
  3 Secretar-şef universitate cu cel putin 10000 studenti*) S 7692 8607
  4 Secretar-şef universitate cu un nr mai mic de 10000 studenti*) S 6684 7272
  5 Secretar-şef facultate*) S 4953 5399
  6 Şef serviciu(administrator financiar/patrimoniu)*) S 5171 5884
  7 Şef birou(administrator financiar/patrimoniu)*) S 4545 4745
  Învăţământ preuniversitar
  1 Contabil-şef (administrator financiar)*) S 4545 4745
  2 Secretar-şef unitate de învăţământ*) S 4353 4545
  3 Contabil-şef (administrator financiar)*) M 2948 3125
  4 Secretar- şef unitate de învăţământ*) M 2948 3125

  Reglementări specifice personalului din învățământ

  Art. 1. Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana.

  Art. 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu consultarea instituţiilor, unităţilor de învăţământ şi a partenerilor sociali, vor stabili gradul funcţiilor de conducere, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcţie de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenţi, categorii de unităţi.

  Art. 3. Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Art. 4. Personalul didactic de predare şi conducere din învăţământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază.

  Art. 5. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă o creştere cu 25% a salariului de baza detinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

  Art. 6. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.

  Art. 7. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte o majorare a salariului de bază, după cum urmează:

  • – pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 7% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 10% a salariului de baza deţinut;
  • – pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 15% a salariului de baza deţinut.

  Art. 8. (1) Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de baza.

  (2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic angajat cu minim jumătate de normă în sistemul de învățământ, creșterea aferentă se calculează la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.

  Art. 9. (1) Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% a salariului de baza deţinut, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

  (2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul din învăţământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităţilor finanţate din venituri proprii.

  Art. 10. (1) Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

  (2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior la care numărul studenţilor este de cel puţin 10.000, funcţia de „director general administrativ al universităţii” va fi salarizată la nivelul funcţiei de „decan”.

  Art. 11. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, primind o indemnizaţie de concediu de odihnă calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare.

  Art. 12. Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă celor îndreptăţiţi un ajutor de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

  Art. 13. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevazută la art. 43 din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 14. (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 18 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

  Art. 15. Pentru funcţiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă şi care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de baza din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.

  Art. 16. – Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învăţământul preuniversitar.

  III. Sănătate și asistență socială

  Sănătate

  a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  a.1 Unităţi clinice
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 6318 6792 7131 7488 7675 7867
  2. Medic specialist S 4953 5324 5591 5870 6017 6167
  3. Medic rezident anul VI-VII S 4170 4483 4707 4942 5066 5192
  4. Medic rezident anul IV-V S 3994 4294 4508 4734 4852 4973
  5. Medic rezident anul III S 3826 4113 4319 4535 4648 4764
  6. Medic rezident anul II S 3664 3939 4136 4343 4451 4562
  7. Medic rezident anul I S 3510 3773 3962 4160 4264 4371
  8. Medic S 3664 3939 4136 4343 4451 4562
  9. Medic stagiar S 2702 2905 3050 3202 3282 3364
  10. Farmacist primar *1) S 3409 3665 3848 4041 4142 4245
  11. Farmacist specialist S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  12. Farmacist S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  13. Farmacist rezident anul III S 3125 3359 3527 3703 3796 3891
  14. Farmacist rezident anul II S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  15. Farmacist rezident anul I S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  16. Farmacist stagiar S 2624 2821 2962 3110 3188 3267
  17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3035 3263 3426 3597 3687 3779
  18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2624 2821 2962 3110 3188 3268
  20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  21. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; principal S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  22. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă S 2405 2586 2715 2851 2922 2995
  23. Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  24. Dentist principal SSD 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  25. Dentist SSD 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  26. Dentist debutant SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  27. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  28. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  29. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  30. Asistent medical principal *2) PL 2405 2586 2715 2851 2922 2995
  31. Asistent medical *2) PL 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  32. Asistent medical debutant *2) PL 1578 1696 1781 1870 1917 1965
  33. Asistent medical principal *2) M 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  34. Asistent medical *2) M 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  35. Asistent medical debutant *2) M 1558 1675 1759 1847 1893 1940
  36. Tehnician dentar principal *3) M 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  37. Tehnician dentar *3) M 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  38. Tehnician dentar debutant *3) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  39. Soră medicală principală *4) M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  40. Soră medicală *4) M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  41. Soră medicală debutant *4) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  42. Statistician medical, registrator medical; principal M 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  43. Statistician medical, registrator medical M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  44. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  a.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 11725 12604 13235 13896 14244 14600
  2 Medic specialist S 9105 9788 10277 10791 11061 11337
  3 Medic rezident anul IV-V S 7479 8040 8442 8864 9086 9313
  4 Medic rezident anul III S 7070 7600 7980 8379 8589 8803
  5 Medic rezident anul II S 6684 7185 7545 7922 8120 8323
  6 Medic rezident anul I S 6498 6985 7335 7701 7894 8091
  7 Medic S 6684 7185 7545 7922 8120 8323
  8 Medic stagiar S 4953 5324 5591 5870 6017 6167
  9 Farmacist primar *1) S 6684 7185 7544 7921 8119 8322
  10 Farmacist specialist S 6318 6792 7132 7488 7676 7868
  11 Farmacist S 5884 6326 6642 6974 7148 7327
  12 Farmacist stagiar S 4745 5101 5356 5624 5764 5908
  13 Asistent medical, tehnician de radiologie; principal S 5636 6059 6362 6680 6847 7018
  14 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5399 5804 6094 6399 6559 6723
  15 Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant S 3125 3359 3527 3703 3796 3891
  16 Asistent medical, asistent medical specialist; principal SSD 5636 6059 6362 6680 6847 7018
  17 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 4745 5100 5355 5623 5764 5908
  18 Asistent medical, asistent medical specialist; debutant SSD 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  19 Asistent medical principal *2) PL 4745 5100 5355 5623 5764 5908
  20 Asistent medical *2) PL 4353 4680 4914 5159 5288 5420
  21 Asistent medical debutant *2) PL 2864 3079 3233 3394 3479 3566
  22 Asistent medical principal *2) M 4545 4885 5130 5386 5521 5659
  23 Asistent medical *2) M 4170 4482 4706 4942 5065 5192
  24 Asistent medical debutant *2) M 2702 2905 3050 3202 3282 3364
  25 Soră medicală principală *4) M 3994 4293 4508 4734 4852 4973
  26 Soră medicală *4) M 3664 3939 4136 4343 4452 4563
  27 Soră medicală debutant *4) M 2624 2821 2962 3110 3188 3267
  42. Statistician medical, registrator medical; principal M 3994 4293 4508 4734 4852 4973
  43. Statistician medical, registrator medical M 3664 3939 4136 4343 4452 4563
  44. Statistician medical, registrator medical; debutant M 2624 1919 2015 2116 2169 2223
  a. 3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transmport neonatală
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transmport neonatală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 7070 7600 7980 8379 8589 8803
  2. Medic specialist S 5636 6059 6362 6680 6847 7018
  3 Medic rezident anul IV-V S 4545 4886 5130 5387 5521 5659
  4 Medic rezident anul III S 4353 4679 4913 5159 5288 5420
  5 Medic rezident anul II S 4170 4483 4707 4942 5066 5192
  6 Medic rezident anul I S 3994 4294 4508 4734 4852 4973
  7 Medic S 4170 4483 4707 4942 5066 5192
  8 Medic stagiar S 2704 2907 3052 3205 3285 3367
  9 Farmacist primar *1) S 3826 4112 4318 4534 4647 4764
  10 Farmacist specialist S 3409 3665 3848 4040 4141 4245
  11 Farmacist S 3125 3359 3527 3703 3796 3891
  12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3409 3665 3848 4040 4141 4245
  13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 3125 3359 3527 3703 3796 3891
  15 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  16 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  17 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  18 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  19 Dentist principal SSD 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  20 Dentist SSD 2624 2821 2962 3110 3188 3268
  21 Dentist debutant SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  22 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  23 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2405 2586 2715 2851 2922 2995
  24 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  25 Asistent medical principal *2) PL 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  26 Asistent medical *2) PL 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  27 Asistent medical debutant *2) PL 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  28 Asistent medical principal *2) M 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  29 Asistent medical *2) M 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  30 Asistent medical debutant *2) M 1539 1654 1737 1824 1870 1916
  31 Tehnician dentar principal *3) M 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  32 Tehnician dentar *3) M 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  33 Tehnician dentar debutant *3) M 1539 1654 1737 1824 1870 1916
  34 Soră medicală principală *4) M 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  35 Soră medicală *4) M 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  36 Soră medicală debutant *4) M 1464 1574 1652 1735 1778 1823
  37 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; principal M 2204 2370 2488 2613 2678 2745
  38 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă M 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  39 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgenţă; debutant M 1539 1654 1737 1824 1870 1916
  a.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 5171 5559 5837 6129 6282 6439
  2. Medic specialist S 4353 4679 4913 5159 5288 5420
  3 Medic S 3510 3773 3962 4160 4264 4371
  4 Medic stagiar S 2704 2907 3052 3205 3285 3367
  5 Farmacist primar *1) S 3125 3359 3527 3703 3796 3891
  6 Farmacist specialist S 3035 3263 3426 3597 3687 3779
  7 Farmacist S 2864 3078 3232 3394 3479 3566
  8 Farmacist stagiar S 2624 2821 2962 3110 3188 3267
  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  13 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; principal S 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  14 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă S 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  15 Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moaşă; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  16 Dentist principal SSD 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  17 Dentist SSD 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  18 Dentist debutant SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  19 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  20 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  21. Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  22. Asistent medical principal *2) PL 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  23. Asistent medical *2) PL 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  24. Asistent medical debutant *2) PL 1597 1717 1803 1893 1940 1989
  25. Asistent medical principal *2) M 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  26. Asistent medical *2) M 1971 2119 2225 2336 2394 2454
  27. Asistent medical debutant *2) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
  28. Tehnician dentar principal *3) M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  29. Tehnician dentar *3) M 1947 2093 2197 2307 2365 2424
  30. Tehnician dentar debutant *3) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
  31. Soră medicală principală *4) M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  32. Soră medicală *4) M 1947 2093 2197 2307 2365 2424
  33. Soră medicală debutant *4) M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  34. Statistician medical, registrator medical; principal M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  35. Statistician medical, registrator medical M 1947 2093 2197 2307 2365 2424
  36. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
   
  b.1 Unități clinice
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicală S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 1807 1943 2040 2142 2195 2250
  11. Psiholog principal S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  12. Psiholog specialist S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  13. Psiholog practicant S 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  14. Psiholog stagiar S 1807 1943 2040 2142 2195 2250
  b.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicală S 6498 6986 7335 7702 7894 8092
  2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 5636 6059 6362 6680 6847 7018
  3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4545 4885 5130 5386 5521 5659
  4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 3217 3458 3631 3812 3908 4005
  b.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/ compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  2. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  3. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 2204 2369 2488 2612 2677 2744
  4. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  5. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 2405 2586 2715 2851 2922 2995
  6. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 1852 1991 2090 2195 2250 2306
  b.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Biolog,biochimist,chimist,fizician;principal, expert în fizică medicală S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  2. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  3. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2269 2439 2561 2689 2756 2825
  4. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  5. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  6. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2336 2512 2637 2769 2838 2909
  7. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  8. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) SSD 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  9. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  10. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant *5) SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  11. Psiholog principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  12. Psiholog specialist S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  13. Psiholog practicant S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  14. Psiholog stagiar S 2080 2236 2348 2465 2527 2590

  Salarii de bază personal auxiliar

  c.1 Unități clinice
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unități clinice
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Infirmieră, agent DDD M;G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1558 1675 1759 1847 1893 1940
  3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1428 1535 1612 1692 1735 1778
  4. Şofer autosanitară II *7) M 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  5. Şofer autosanitară III *7) M;G 1617 1738 1825 1916 1964 2013
  c.2 Anatomia patologică şi medicina legală
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Anatomia patologică şi medicina legală
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  c.3 Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe :UPU-SMURD, UPU, CPU
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Infirmieră, agent DDD M;G 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1578 1696 1781 1870 1917 1965
  3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1464 1574 1652 1735 1778 1823
  4. Ambulanţier *6) M 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  5. Şofer autosanitară I *7) M 1947 2093 2198 2308 2365 2424
  6. Şofer autosanitară II *7) M 1852 1991 2090 2195 2250 2306
  c.4 Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unități clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
  Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1. Infirmieră, agent DDD M;G 1597 1717 1803 1893 1940 1989
  2. Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 1446 1554 1632 1714 1757 1801
  3. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1411 1517 1593 1672 1714 1757
  4. Şofer autosanitară II *7) M 1638 1761 1849 1941 1990 2040
  5. Şofer autosanitară III *7) M;G 1500 1613 1693 1778 1822 1868

  Asistență socială

  Nr. crt. Funcţia Clase de salarizare potrivit studiilor Grad I Grad II
  Salariile de bază – lei Salariile de bază – lei
  a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică
  1 Director S 6143 6498
  2 Contabil-șef S 5636 6143
  b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică
  3 Şef centru S 5636 6143
  4 Coordonator personal de specialitate S;SSD; PL 4745 5884
  Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/ centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Asistent social principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  Asistent social specialist S 2702 2905 3050 3202 3282 3364
  Asistent social practicant S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  Asistent social debutant S 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  2 Psiholog principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  Psiholog specialist S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  Psiholog practicant S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  Psiholog stagiar S 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  3 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; principal S 2782 2990 3140 3297 3379 3464
  4 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational S 2476 2662 2795 2935 3008 3083
  5 Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut ocupational; debutant S 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  6 Fiziokinetoterapeut principal S 2948 3169 3328 3494 3581 3671
  7 Fiziokinetoterapeut specialist S 2702 2904 3050 3202 3282 3364
  8 Fiziokinetoterapeut S 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  9 Fiziokinetoterapeut debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  10 Educator principal S 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  11 Educator S 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  12 Educator debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  13 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal S 2549 2740 2877 3021 3097 3174
  14 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă S 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  15 Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant S 2020 2172 2280 2394 2454 2515
  16 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) SSD 2269 2440 2562 2690 2757 2826
  17 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) SSD 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  18 Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) SSD 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  19 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) PL 2141 2302 2417 2538 2601 2666
  20 Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) PL 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  21 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant 1*) PL 1597 1717 1803 1893 1940 1989
  22 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*) M 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  23 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*) M 1971 2119 2225 2336 2394 2454
  24 Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*) M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
  25 Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate M 2020 2172 2280 2394 2454 2516
  26 Instructor de educaţie, instructor CFM; principal M 1971 2119 2225 2336 2394 2454
  27 Instructor de educaţie, instructor CFM M 1785 1919 2015 2116 2168 2223
  28 Instructor de educaţie, instructor CFM; debutant M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
  29 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal PL 2080 2236 2348 2465 2527 2590
  30 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare PL 1971 2119 2225 2336 2394 2454
  31 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant PL 1597 1717 1803 1893 1940 1989
  32 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  33 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare M 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  34 Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant M 1520 1634 1716 1801 1847 1893
  35 Soră medicală, masor; principal M 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  36 Soră medicală, masor M 1947 2093 2197 2307 2365 2424
  37 Soră medicală, masor; debutant M 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  38 Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist M,G 1446 1554 1632 1714 1757 1801
  39 Tehnician protezist, tehnician audioprotezist M, PL 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  40 Agent informare privind cariera M, PL 1996 2146 2253 2366 2425 2485
  Salarii de bază pentru personalul de îngrijire și asistență pentru unități de asistență socială/ centre cu sau fără personalitate juridică
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariile de bază – lei
  Gradaţia
  1 2 3 4 5
  1 Infirmieră G 1597 1717 1803 1893 1940 1989
  2 Infirmieră debutantă G 1446 1554 1632 1714 1757 1801
  3 Supraveghetor de noapte G 1500 1613 1693 1778 1822 1868
  4 Supraveghetor de noapte debutant G 1359 1461 1534 1611 1651 1692
  5 Îngrijitoare, spălătoreasă G 1411 1517 1593 1672 1714 1757

  Sursa: https://raduzlati.com/