RCA.Calculează cât te costă asigurarea maşinii în acest an ?

Persoanele care deţin autovehicule trebuie, potrivit legii, să încheie asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). În baza acestui document, persoanele păgubite în urma accidentelor auto pot să primească bani pentru daunele suferite. Costul unei poliţe RCA diferă de la o societate de asigurare la alta, astfel că acestea pun la dispoziţie calculatoare online cu ajutorul cărora proprietarii de maşini pot afla uşor câţi bani trebuie să scoată din buzunar, informează avocatnet.ro 

rca-ieftin1

Persoanele păgubite în urma unui accident auto pot să beneficieze, în baza poliţei RCA, de compensaţii băneşti pentru daunele suferite, potrivit Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 23/2014.

„Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terţe părţi prin intermediul vehiculului”, dispune actul normativ.

În ţara noastră, încheierea poliţelor obligatorii RCA poate fi făcută doar de către societăţi de asigurare autorizate în acest sens de către ASF. În momentul de faţă, piaţa RCA este acoperită de următorii asigurători:

 • S.C. Allianz-Ţiriac Asigurări S.A.;
 • S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A.;
 • S.C. Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;
 • S.C. Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.;
 • S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;
 • S.C. Carpatica Asig S.A.;
 • S.C. Groupama Asigurări S.A.;
 • S.C. Uniqa Asigurări S.A.;
 • S.C. Societatea de Asigurare-reasigurare City Insurance S.A.

Fiecare dintre aceste nouă societăţi pune la dispoziţie pe propriul site un calculator onlineprin intermediul căruia actualii sau potenţialii clienţi pot afla rapid cât îi costă o poliţă RCA. Persoanele interesate să afle costul acestei asigurări obligatorii au nevoie doar de câteva informaţii esenţiale.

 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Allianz-Ţiriac este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Generali România este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Asirom este disponibil AICI (daţi click pe „Asigurări” şi apoi pe „Cotaţie rapidă RCA”)
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Euroins România este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Omniasig este disponibil AICI (daţi click pe „Asigurări” şi apoi pe „Cotaţie rapidă RCA”)
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Carpatica este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Groupama este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de Uniqa este disponibil AICI
 • Calculatorul pentru tarifele practicate de City Insurance este disponibil AICI

Până în 2014, lista asigurătorilor autorizaţi includea 11 societăţi, însă ABC Asigurări-reasigurări s-a retras de pe piaţa RCA la finele anului respectiv, în timp ce Astra a intrat în 2015 în procedura de faliment.

Important! ASF pune la dispoziţie pe propriul site o bază de date a poliţelor încheiate pe teritoriul României, denumită CEDAM. Practic, cu ajutorul acestui instrument se poate verifica existenţa unei poliţe RCA la o anumită dată şi emitentul acesteia, precum şi prejudiciile asociate. Căutarea de poliţe RCA poate fi făcută AICI, iar istoricul daunelor poate fi găsit AICI.

Informaţii esenţiale despre poliţa RCA

Un vehicul este considerat asigurat doar dacă proprietarul acestuia încheie contractul de asigurare obligatorie RCA cu o societate autorizată în acest sens, conform Normei ASF nr. 23/2014.

La încheierea contractului de asigurare, clientul trebuie să primească poliţa RCA, vinietaşi documentul internaţional de asigurare. Cu ajutorul acestora, în cazul controalelor efectuate de autorităţi, se poate face dovada existenţei asigurării obligatorii.

„Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurător RCA în schimbul unei prime plătite de proprietarul sau utilizatorul unui vehicul garantează, pentru perioada de valabilitate înscrisă, despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispoziţiile legislaţiei privind asigurarea obligatorie RCA, în vigoare la data accidentului, ale statului în care acesta s-a produs”, este explicat în actul normativ amintit.

Încheierea poliţei RCA în cazul vehiculelor înmatriculate/înregistrate în România se face anual sau semestrial, după caz. Aceasta trebuie să conţină informaţii despre părţile implicate în contract, perioada de valabilitate, limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurător, prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă, clasa bonus-malus şi numărul de înmatriculare/ înregistrare ori numărul de identificare al vehiculului, precum şi statele în care poliţa este valabilă.

În caz de accident, se poate beneficia de despăgubiri băneşti pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Atenţie! Persoanele asigurate trebuie să înştiinţeze cât mai repede asigurătorul RCA de producerea unui accident auto şi să menţioneze imprejurările evenimentului. În timpul investigaţiilor, asiguraţii trebuie să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la societăţi.

Creşterea tarifelor, corelată cu daunalitatea

În această săptămână, Consiliul ASF a adoptat un proiect pentru modificarea Normei nr. 23/2014, care prevede corelarea tarifelor/majorărilor de tarife cu daunalitatea, potrivit unuicomunicat de presă al Autorităţii.

Mai exact, „în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie sau alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi”, după cum se arată în documentul care urmează să apară în Monitorul Oficial.

Aşadar, pentru fiecare astfel de segment, „asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic”, se mai arată în proiect. Dacă asigurătorii nu vor deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, aceştia vor trebui să folosească date istorice disponibile din alte surse, pe care vor trebui să le raporteze la piaţa autohtonă sau la cea a Uniunii Europene.

Potrivit notei de fundamentare a propunerii de act normativ, măsura se impune deoarece în ultima perioadă s-a manifestat o tendinţă de creştere a preţurilor pe anumite segmente de asiguraţi, iar corelarea tarifelor cu daunalitatea va asigura protecţia consumatorilor şi justificarea evoluţiilor bruşte ale tarifelor RCA.

Pe deasupra, asigurătorii RCA vor emite poliţa RCA fără componenta de Carte Verde în cazul vehiculelor care nu pot circula în afara teritoriului României.

Notă: Proiectul de normă pentru modificarea Normei ASF nr. 23/2014 a fost aprobat deja, astfel că, pentru a se aplica, mai trebuie doar să apară în Monitorul Oficial.

Asigurătorii RCA trebuie să stabilească tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru următoarele limite de despăgubire:

 • 1.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru pagube materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite;
 • 5.000.000 de euro (echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României), pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite.

Atât limitele de despăgubire, cât şi tarifele RCA stabilite de fiecare societate în parte trebuie trimise ASF-ului cu maximum 30 de zile înainte de începerea perioadei în care pot fi practicate. Exceptând indexările sau modificările pe anumite categorii de riscuri, tarifele stabilite de asigurători pot fi schimbate doar după şase luni de la ultima notificare.

De menţionat este că, începând din decembrie 2015, tarifele de primă ale asigurătorilor nu mai au o limită maximă pentru reducerile comerciale, astfel că acestea pot fi mai mari de 10% (limita aplicabilă până la acel moment, de la care se făcea excepţie doar pentru pensionari, persoanele cu deficienţe locomotorii şi în baza sistemului bonus-malus).

Astra a intrat în faliment, Euroins e în redresare financiară

Cererea ASF pentru intrarea în faliment a societăţii de asigurare Astra a fost acceptată în instanţă în cursul lunii decembrie 2015, potrivit unui comunicat de presă al Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA).

„Fondul de Garantare a Asiguraţilor a luat act de hotărârea instanţei de deschidere a procedurii de faliment pentru compania Astra Asigurări. Decizia nu este însă una definitivă. Potrivit legii (…), Fondul de garantare este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări doar după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului”, scrie în comunicat.

Această decizie a venit după ce, în luna august 2015, ASF a concluzionat că planul de redresare financiară a societăţii de asigurare a eşuat. Astfel, Autoritatea a retras autorizaţia de funcţionare a asigurătorului şi a cerut intrarea acestuia în procedura de faliment.

Potrivit legislaţiei în vigoare, cererile de despăgubire venite din partea asiguraţilor societăţii Astra vor fi acoperite de FGA, în limita a maximum 450.000 de lei pe asigurat. Totuşi, despăgubirile vor putea fi plătite abia după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de intrare în procedura de faliment.

În altă ordine de idei, încă un asigurător este în prezent în dificultate, aşa cum a anunţat ASF în octombrie 2015. Mai precis, Consiliul Autorităţii a hotărât să deschidă procedura de redresare financiară a societăţii Euroins, obiectivul urmărit fiind restabilirea situaţiei financiare în termen de un an.

Reprezentanţii ASF au explicat că aceasta este o măsură prudenţială şi că Euroins îşi poate desfăşura activitatea în continuare, iar poliţele clienţilor săi îşi păstrează valabilitatea:„Decizia ASF constituie o măsură prudenţială adoptată în scopul redresării financiare a societăţii şi al restabilirii indicatorilor prudenţiali. Euroins are în continuare dreptul de a desfăşura activitatea de asigurare (subscriere de riscuri noi, lichidare daune etc.), iar toate poliţele deja emise rămân valabile până la data expirării”.

[slideshow_deploy id=’20328′]