Cărțile scrise în spatele gratiilor nu mai produc reduceri în executarea pedepselor

Guvernul a adoptat ieri,  prin Ordonanţă de Urgenţă, suspendarea, până la 1 septembrie 2016, a aplicării prevederii din art. 96 alin.(1) lit. f) potrivit căreia „în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”.

dd80d38146036a6ba921a8b8d7ef7586_w760_h420

Măsura legislativă a fost adoptată de Guvern în contextul în care, în practică s-a constatat un abuz de drept, în care persoane condamnate au obținut reduceri substanțiale ale pedepselor aplicate, cu consecința accederii mai rapide la beneficiile liberării condiționate și, cumulativ, prin elaborarea uneia sau chiar a mai multor lucrări științifice, formalizând și golind de conținut aceste dispoziții legale.

Astfel, în perioada 2014-2015 s-a constat o creștere fără precedent a numărului lucrărilor științifice elaborate și publicate de către persoanele condamnate aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar. Astfel, s-a ajuns la deturnarea prevederilor legale de la scopul lor legitim, precum și la practicarea, de către unele persoane condamnate care au beneficiat de aceste dispoziții legale, a unui adevărat abuz în utilizarea frecventă a acestor beneficii. Acest fapt a generat atât nemulțumirea opiniei publice, cât și scurtarea considerabilă a pedepselor, fără ca scopul general al acestora să mai poată ajunge să fie considerat atins.

Evoluția elaborării de lucrări științifice de către persoanele condamnate a fost următoarea, potrivit statisticilor Administrației Naționale a Penitenciarelor: 2006 – 0 lucrări; 2007 – 4 lucrări; 2008 – 2 lucrări; 2009 – 6 lucrări; 2010 – 3 lucrări; 2011 – 3 lucrări; 2012 – 6 lucrări; 2013 – 14 lucrări; 2014 – 89 lucrări; 2015 – 337 lucrări. Numărul lucrărilor cu caracter științific aflate în curs de elaborare a crescut de la 45, la data de 31 decembrie 2015, la 103 la data de 7 ianuarie 2016.

Adoptarea Ordonanței de Urgență reprezintă un prim pas pentru evaluarea dispozițiilor care au generat deturnarea unei instituții de drept penal, respectiv reducerea pedepsei prin elaborarea de lucrări științifice publicate, în vederea acordării mai rapide a liberării condiționate, de la scopul avut în vedere de legiuitor la momentul instituirii acesteia.

Grupul de lucru, constituit in anul 2014, în scopul elaborării regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii nr. 254/2013 curpinde deja reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Justiției, Agenția Națională a Penitenciarelor, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Educației, Ministerul de Interne, Direcția Națională Anticorupție. În perioada în care aplicarea acestei prevederi este suspendată, grupul se va extinde prin includerea reprezentanților următoarelor instituții: Ministerul Culturii, Cancelaria Primului Ministru, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Parchetul General. Grupul de lucru va identifica soluții legislative care să asigure o aplicare obiectivă și eficientă a dispozițiilor privind executarea pedepselor și liberarea condiționată şi va elabora un studiu privind posibilele soluţii legislative și impactul lor bugetar.

[slideshow_deploy id=’13835′]