Din profit în insolvenţă/ LCC Cărbune Reşiţa nu a mai putut fi salvată de contractele avantajoase cu CEH

După ce ani în şir a înregistrat profit, societatea LCC Cărbune Reşiţa a intrat pe o pantă economică descendentă şi a ajuns să-şi ceară insolvenţa în instanţă.

ceh1

A avut contracte avantajoase cu reprezentanţii Complexului Energetic Hunedoara, însă, cum CEH nu şi-a putut onora în totalitate obligaţiile de plată, societatea deţinută de Cătălin Vrânceanu şi- a cerut insolvenţa în instanţă. Tribunalul Caraş Severin a admis cererea formulată de LCC Compania Cărbunelui Reşiţa privind declararea stării de insolvenţă a societăţii, asta din cauza datoriilor acumulate de firma care exploatează şlamul de la preparaţia Coroieşti. „Admite cererea formulată de debitorul SC LCC Compania Cărbunelui SRL, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În temeiul art. 71 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC LCC Compania Cărbunelui SRL. În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe Magister S.P.R.L, cu un onorariu provizoriu de 800 lei, până la prima adunare a creditorilor. În temeiul art.99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului SC LCC Compania Cărbunelui SRL de către administratorul judiciar, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, şi publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului”, se arată în dispozitivul sentinţei de deschidere a stării de insolvenţă. Magistraţii de la Tribunalul Caraş Severin au dispus şi  mai multe termene, care vor fi cuprinse în notificare. Astfel, fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, la data de 29 februarie 2016; Fixează termenul verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la data de 21 martie 2016; Fixează termenul de definitivare a tabelului creanţelor la data de 18 aprilie 2016;  Stabileşte că prima şedinţă a adunării creditorilor debitoarei va avea loc la data de 28 martie 2016. Procedura va fi continuată în instanţă în data de 7 aprilie 2016.

Potrivit celor de la supervizor.ro, în cererea introductivă debitoarea susţine că „se găseşte în starea unei insolvenţe prezumate, întâmpinând dificultăţi financiare si înregistrând datorii totale în sumă de 11.857.570 lei”. În acelaşi document se mai spune că „societatea are încheiate două contracte de credite, restante în acest moment, încheiate cu CEC BANK, în sumă totală de3.716.596 lei, datorii restante faţă de bugetul statului în sumă totală de 959.311 lei, datorii restante faţă de furnizori în sumă totală de 4.104.920 lei, datorii restante faţă de creditori în sumă totală de 48.814 lei, datorii restante faţă de asociaţi în sumă totală de2.990.550 lei, datorii restante faţă de salariaţi în sumă totală de 37.379 lei”. Tot cei de la supervizor.ro notează că „în anul 2011, a fost supusă unui dubios proces de divizare, în urma căruia a apărut societatea CĂRBUNE BANAT SRL (CUI: 28920107). La scurt timp după finalizarea acestui proces, noua firmă a intrat în insolvenţă, iar luna trecută a fost aprobată trecerea la faliment. Conform singurului tabel preliminar al creanţelor publicat (în noiembrie 2011) de administratorul judiciar, masa credală se cifra la puţin peste un milion de lei”.

LCC Cărbune Reşiţa, deţinută de Cătălin Vrânceanu, este una dintre firmele despre care mass – media a scris că s-a aflat printre societăţile care au „căpuşat” Complexul Energetic Hunedoara contracte păguboase de livrare de cărbune.

[slideshow_deploy id=’13835′]