Impozit pe maşini 2016: Cum se calculează, cine îl datorează şi până când se plăteşte

Pe lângă impozitul pe clădiri şi cel pe teren, despre care AvocatNet.ro a scris deja, legislaţia în vigoare prevede şi plata unui impozit anual pentru mijloacele de transport înmatriculate sau înregistrate în România. Cum sistemul de impozitare a cunoscut mai multe modificări în acest sens, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, prezentăm astăzi un ghid util atât celor care deţin deja un autoturism, cât şi celor care intenţioneză să îşi achiziţioneze unul. 

Impozitul pe maşini este reglementat de noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, într-un capitol distinct, intitulat Impozitul pe mijloacele de transport. Astfel, actul normativ prevede, la art. 468, că orice persoană care are în proprietate o maşină care trebuie înmatriculată/înregistrată în România datorează un impozit anual, cu excepţia cazurilor în care legea stipulează scutiri de la plata impozitului pentru anumiţi proprietari, pe care îi vom enumera ulterior.

Conform normelor legale în vigoare, impozitul pe maşini se datorează pe perioadă cât acestea sunt înmatriculate sau înregistrate în ţara noastră, plata acestei taxe facându-se la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Cum se calculează impozitul pe maşini?

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe maşini este calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare, prevăzută în tabelul de mai jos:

După cum se poate observa, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

În ceea ce priveşte motocicletele şi autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, a fost păstrată valoarea de 8 lei/200 cmc, întâlnită şi anul trecut, în baza prevederilor vechiului Cod fiscal.

Cine datorează impozitul pe maşini?

Noul Cod fiscal, aplicabil de la 1 ianuarie, aduce modificări importante în ceea ce priveştemomentul de la care proprietarul unei maşini datorează impozitul aferent către bugetul de stat.

Astfel, dacă până la finalul anului trecut persoana care vindea un autoturism înceta să mai datoreze impozitul aferent începând cu luna următoare celei în care a avut loc tranzacţia, anul acesta impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţinea dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport la 31 decembrie 2015.

Asta înseamnă că, dacă aţi achiziţionat o maşină la începutul anului, sau dacă aveţi de gând să cumpăraţi una pe parcursul anului în curs, veţi plăti impozitul pentru aceasta abia din anul următor, noile reglementări din legislaţia fiscală românească fiind astfel în avantajul cumpărătorului.

Totuşi, în cazul înmatriculării sau înregistrării unui autovehicul pe parcursul anului, noul proprietar are obligaţia de a depune, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Obligaţia depunerii documentului amintit, în acelaşi termen de 30 de zile, este prevăzută şi pentru situaţiile care conduc la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru.

Atenţie! Şi în cazul în care radiaţi o maşină pe parcursul anului în curs veţi scăpa de plata impozitului aferent abia de la anul, proprietarul având şi în această situaţie obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent, în 30 de zile de la data radierii.

Cine nu plăteşte impozitul pe maşini?

Codul fiscal reglementează, la art. 469, categoriile de persoane care sunt scutite de la plata impozitului pe maşini. Concret, nu se datorează acest impozit pentru:

 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990, respectiv: persoanele care au fost private de libertate, cele care au avut stabilit domiciliu obligatoriu sau cele strămutate într-o altă localitate;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, respectiv: persoanele care au fost rănite în luptele pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta şi rudele eroilor martiri.

De asemenea, potrivit aceluiaşi articol din Codul fiscal, nu se datorează impozit pentru următoarele mijloace de transport, printre altele:

 • navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a
  Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
 • mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
 • mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban;
 • vehiculele istorice;
 • mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență;
 • autovehiculele acționate electric;
 • mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Cine plăteşte integral impozitul până la 31 martie beneficiază de o reducere

La fel ca până acum, impozitul pe maşini se plăteşte în două tranşe egale, până la datele de31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, la direcţiile de specialitate ale primăriilor. Totuşi, contribuabilii care plătesc impozitele pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

De asemenea, în baza prevederilor Codului fiscal, impozitul pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 de leiinclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată, adică 31 martie. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora,informeaza avocatnet.ro.

 

[slideshow_deploy id=’17636′]

foto:auto-business.ro