Drepturile minorilor în procese, consolidate de UE

Deputații din Parlamentul European au susținut noi reglementări care asigură un proces echitabil pentru minorii suspectați sau puși sub acuzare pentru o infracțiune.

UE

Directiva, convenită în mod informal cu Consiliul în decembrie anul trecut, recunoaște dreptul de a beneficia de asistență juridică și dreptul de a fi însoțit de un tutore sau oricare alt adult desemnat pe parcursul procedurilor judiciare oricărei persoane cu vârsta sub 18 ani.

„Textul prezintă un set de drepturi și garanții în cadrul unui model comun European ce privește procese echitabile pentru minori şi urmăreşte să creeze un echilibru între nevoia de a constata responsabilitatea în cazul unei infracțiuni și nevoia de a conștientiza vulnerabilitățile și nevoile specifice minorilor” a declarat Caterina Chinnici, raportor pentru acest proiect. Noua directivă a fost aprobată cu 613 voturi pentru, 30 contra și 56 de abțineri.

Proiectul de lege urmărește să asigure capacitatea minorilor de a întelege și urmări procesul judiciar și de a nu recidiva. Textul subliniază ca prioritate principală interesului suprem al minorului. De asemenea, directiva include dreptul la o evaluare personală din partea unei persoane calificate și, în cazul privării de libertate, o examinare medicală.

Dreptul la asistență juridică în exercitarea dreptului la apărare

Deputații au introdus prevedere care garantează minorilor accesul permanent la un avocat. Excepțiile la această măsurară pot fi aplicate doar în cazul unor neconcordanțe cu circumstanțele specifice cazului sau, în cazuri excepționale, în faza anterioară procesului, luând în considerare interesul suprem al minorului.

 

Detenție separată față de adulți și alte garanții specifice unui proces echitabil

Directiva cere statelor membre ale Uniunii să asigure că lipsirea de libertate, și în special detenția, s-ar aplica minorilor doar ca o ultimă măsură și pentru cea mai scurtă perioadă de timp, având în vedere circumstanțele specifice cazului. Minorii lipsiți de libertare ar trebui ținuți separat față de adulți, cu excepția cazurilor în care această măsură ar fi contrară cu interesul suprem al minorului.

Directiva include şi alte garanții, printre care dreptul minorilor de a fi informați cu celeritate în legătură cu drepturile lor și aspectele generale de procedură judiciară; informații esențiale comunicate tutorelui sau altui adult nominalizat de către minor și acceptat de către autoritățile competente; dreptul de a fi însoțit de persoana menționată anterior în timpul audierilor și în alte etape ale procedurii judiciare, cum ar fi interogatoriul poliției; dreptul la protecția intimității în timpul procedurii judiciare, inclusiv dreptul minorului de a fi audiat în absența publicului; instruire de specialitate pentru personalul angrenat în procesul judiciar în care sunt implicați minori.

Directiva trebuie să fie aprobată în mod formal de Consiliu. Odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial al Uniunii Europene, statele membre vor avea la dispoziție trei ani în care să transpună directiva în legislațiile naționale.

[slideshow_deploy id=’20328′]