Au început pregătitirile pentru festivalul de folclor ”Rapsodia Munților” de la Petrila

Asociația Culturală „Rapsodia Munților” Petrila organizează în data de 12 noiembrie 2016, Festivalul-concurs național de folclor „Rapsodia Munților” . Fesrivalul, ajuns la cea de-a treia ediție, este organizat de apreciata familie de dascăli petrileni, Ana și Iulian Doda, promotori ai folclorului și tradițiilor cultivate în rândul tinerei generații.

ana-si-iulian-doda

Evenimentul este organizat în parteneriat cu – Primăria și Consiliul Local al Orașului Petrila (primar Vasile Jurca), consilierul județean Doinița Maria Bălănesc; Asociația ,,Rosa Multiflora”, președinte Costel Avram; Asociația Culturală „Lirica”, președinte Tiberiu Coconeț.

Concursul din acest an se va desfășura pe 2 secțiuni:
• Secțiunea soliști vocali – categoriile de vârstă: 7 – 11 ani; 12 – 16 ani; 17 – 22 ani.
• Secțiunea dansuri populare – categoriile de vârstă: 7 – 15 ani, 16 ani – 22 ani.

Data desfășurării festivalului-concurs: 12 noiembrie 2016 începând cu ora 11
Locul de desfășurare: Casa de Cultură ,,Ladislau Schmidt” Petrila

”Festivalul își propune să descopere, să încurajeze și să promoveze tinerele talente din domeniul interpretării și creației muzicii tradiționale românești, să promoveze frumusețea și autenticitatea cântecului și costumului popular românesc”, spune prof. Iulian Doda, președintele Asociației Culturale ”Rapsodia Munților” din Petrila.
Condițiile de participare la festival:

•La secțiunea soliști vocali fiecare concurent va interpreta una/două strofe dintr-o o piesă, fără acompaniament orchestral. La secțiunile 7-11 ani și 12-16 ani, concurenții pot interpreta orice piesă, iar la secțiunea 17-22 ani, piesa fără acompaniament va fi o doină, baladă, cântec doinit. Toți concurenții vor interpreta și o piesă ritmată cu acompaniament orchestral sau negativ.
Timpul alocat fiecărui solist vocal este minim 5 minute, maxim 8 minute.
•La secțiunea dansuri populare, fiecare grup de dansatori, formație de dansuri sau ansamblu folcloric va putea prezenta un dans popular/suită de dansuri populare/colaj de dansuri populare din zona din care provine sau din altă zonă a țării.
Timpul alocat este minim 4 minute, maxim 8 minute.
•Concurenții care au vârsta de 18-22 ani pot participa la festival numai dacă sunt interpreți/soliști dansatori amatori.

Înscrierea și preselecția Festivalului-concurs de muzică populară „Rapsodia Munților”:
Nu se percepe taxă de participare la festival.
Înscrierea pentru participarea la festivalul-concurs se face trimițând următoarele date pe adresa de e-mail iuliandoda@yahoo.com:
a) Pentru secțiunea soliști vocali:
– Numele și prenumele
– Data nașterii
– Categoria de vârstă
– Școala/instituția/asociația pe care o reprezintă
– Titlurile pieselor (fără acompaniament și cu acompaniament)
– Numele și prenumele profesorului/instructorului coordonator
b) Pentru secțiunea dansuri populare:
– Numele grupului/formației/ansamblului
– Categoria de vârstă
– Școala/instituția/asociația pe care o reprezintă
– Titlurile dansului popular/suitei de dansuri populare/colajului de dansuri populare
– Numele și prenumele profesorului/instructorului coordonator

Pentru preselecție, concurenții, atât de la secțiunea soliști vocali, cât și la secțiunea dansuri populare, vor trimite pe aceeași adresă de e-mail o piesă/dans cu acompaniament, un videoclip sau o înregistrare dintr-un spectacol sau din timpul unui concurs de gen la care a participat. Acestea vor fi analizate de juriul festivalului, după care concurentul va fi anunțat, în timp util de accederea sau nu, în concurs. Concurenții care au participat la edițiile anterioare nu mai au această obligație.

afis-doda

Termenul de înscriere și de trimitere a piesei muzicale/dansului popular sau înregistrării/videoclipului este până la data de 2.11.2016.
d) Fiecare concurent care va promova preselecția, va trimite până în data de 8.11.2016 negativul piesei cu care va participa în concurs.
La secțiunea dans popular acceptăm ca strigăturile să fie suprapuse pe melodia dansului popular respectiv.

Obligațiile participanților:
A. Fiecare concurent, solist vocal/dansator trebuie:
a) să aibă asupra sa documente care să-i ateste vârsta (certificat de naștere, C.I., carnet de elev);
b)să respecte prevederile regulamentului festivalului;
c)să respecte ordinea intrării în concurs care va fi stabilită de către organizatori din considerente legate de desfășurarea efectivă a spectacolului.
B. Pentru orice neînțelegere, incident etc. concurenții au obligația:
a) să contacteze direct reprezentantul organizatorilor sau președintele juriului pentru o soluționare pe cale amiabilă;
b) să respecte regimul pentru traseul firesc al oricărei revendicări prin manifestarea în scris a nemulțumirii sub forma contestației (dacă este cazul și motivul este întemeiat, bine argumentat).
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs.
Obligațiile organizatorului împreună cu instituțiile/asociațiile partenere:
•Pune la dispoziție sala de spectacole și alte spații necesare desfășurării festivalului.
•Asigură buna desfășurare a festivalului-concurs.
•Asigură paza și protecția pe toată durata festivalului.

Masa și transportul concurenților pe întreaga durată a festivalului este suportată de către aceștia.
Responsabilitatea participării concurentului minor și a supravegherii lui pe perioada festivalului-concurs, cade în sarcina părintelui/tutorelui legal, a profesorului/instructorului coordonator/însoțitorului și nu în sarcina organizatorilor.
Criterii de jurizare:
• calitatea interpretării vocale și a dansurilor;
• autenticitatea și valoarea artistică a pieselor;
• ținuta scenică a soliștilor vocali și a dansatorilor;
• alegerea unui repertoriu adecvat vârstei;
• frumusețea și autenticitatea costumului popular purtat de interpret/de dansatori;
• corespondența dintre costumul popular și zona de proveniență a repertoriului pe care concurentul/formația de dansuri îl expune în prestația artistică.
Clasificarea concurenților va fi făcută în funcție de criteriile amintite mai sus.

bujorii1Premiile festivalului:
La fiecare secțiune și categorie de vârstă vor fi acordate diplome și premii în bani:
-Soliști vocali: Premiul I – 150 lei, Premiul II- 100 lei, Premiul III – 50 lei, Mențiune – 25 lei;
-Dansuri populare: Premiul I – 250 lei, Premiul II- 200 lei, Premiul III -150 lei, Mențiune -100 lei.
Va fi acordat trofeul festivalului, precum și câte un trofeu pentru fiecare secțiune.

Echipa de organizare :
a) Echipa de organizare a festivalului:
– Prof. Doda Iulian – președinte Asociația Culturală ,,Rapsodia Munților” Petrila (nr. de telefon: 0727884190)
– Prof. Doda Ana (nr. de telefon: 072646746).

[slideshow_deploy id=’20328′]