Proiect de lege privind dreptul de proprietate asupra unor terenuri aferente gospodăriilor, adoptat de Senat

O inițiativă legislativă privind termenul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești, precum și ale curților și grădinilor din jurul acestora a fost adoptată de Senat, ca primă cameră sesizată, în ședința din 20 martie.

Proiectul acestei inițiative legislative aparține mai multor senatori PSD, ALDE, UDMR, USR și PNL, printre inițiatori numărându-se și senatorul de Valea Jiului, Cristian Resmeriță. Potrivt acestuia, propunerea legislativă vizează modificarea Legii nr. 23/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 18/1991, respectiv a termenului de 120 de zile prevăzut de articolul II, în care persoanele interesate pot depune cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curților și grădinilor din jurul acestora.

”Legea 231/2018  fost publicată în Monitorul Oficial al României la data de  6 august 2018, iar termenul de 120 de zile a început să curgă de la data respectivă. Având în vedere că abia în luna noiembrie au fost aprobate
regulamentele proprii ale Comisiilor județene de aplicare a legilor fondului funciar, în care se reglementează condițiile de depunere a cererilor,
precum și actele care trebuie anexate la cerere, iar timpul mult prea scurt rămas până la expirarea termenului face imposibilă procurarea documentelor pentru întocmirea dosarului complet. Din motivele prezentate, propunem modificarea art.II din  legea 231/2018, în sensul ca termenul de 120 de zile să fie prelungit la un an”,
se arată înexpunerea de motive a proiectului legislativ.

Un număr de 76 de senatori s-au pronunțat în favoarea acestei modificări legislative care a fost adoptată de Senat. Proiectul de lege a fost
transmis Camera Deputaților, care este for decizional în adoptarea acesui proiect de lege.