Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, se supune consultării publice:

1 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor precum și altor taxe asimilate acestora, din componența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2020

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 28.10.2019  și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Județean Hunedoara, prin poșta la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, județul Hunedoara, sau prin intermediul poștei electronice la adresa: emilia.stanca@cjhunedoara.ro, până la data de 08.11.2019.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.