Spitalul din Brad scoate la concurs postul de director financiar-contabil

Spitalul Municipal Brad, cu sediul în Brad, Str. Spitalului nr. 10, Județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

director financiar-contabil – contract de administrare pe durată determinată de 3 ani.

Pe lângă criteriile generale stabilite prin lege, candidații trebuie să îndeplinească și următoarele condiții specifice: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic și au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director financiar contabil va avea loc la sediul Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara, în sala de ședințe și se va desfășura după următorul calendar:

19.11.2019, ora 14,00 – data limită pentru depunerea dosarelor;

20.11.2019 – selecția dosarelor admise/respinse și afișarea rezultatului selecției;

21.11.2019. ora 14.00 – termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

22.11.2019 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecția dosarelor;

27.11.2019, ora 09.00 – susținerea testul ui-grilă/ lucrării scrise de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;

27.11.2019, ora 12.30 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul dc activitate al postului;

27.11.2019, ora 14.00 – interviul de selecție;

27.11.2019, ora 15.30 – afișarea rezultatelor concursului/examenului;

28.11.2019, ora 15.30 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul R.U.N.O.S. al Spitalului Municipal Brad sau la tel. 0254/611.600, int. 226.