Fonduri suplimentare de la Guvern pentru unele localități hunedorene afectate de inundații

Guvernul României, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a alocat suplimentar suma de 1.588.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru 5 localități din județul Hunedoara, afectate de calamitățile naturale din ultimele luni. Astfel, această sume va ajunge la administrațiile locale din Călan, Hațeg, Baru, General Berthelot și Sălașu de Sus.

Fondurile au fost repartizate la solicitarea prefectului județului Hunedoara, Vasilică Potecă, transmisă în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, banii urmând să fie utilizați pentru refacerea unor utilități și obiective socio – economice distruse de inundații: alimentare cu apă și canalizare, obiective sociale (școli, grădinițe, cămine culturale), apărări de maluri, drumuri județene, poduri, podețe și punți pietonale, străzi, drumuri comunale, drumuri sătești și ulițe.

Potrivit, secretarului de stat în M.L.P.D.A, Vetuța Stănescu, fondurile alocate suplimentar de Guvernul României, peste 353 milioane lei în total, au fost repartizate acolo unde au avut loc inundații, alunecări de teren și unde este nevoie de intervenții de urgență pentru infrastructura hidrotehnică, terasamentele și malurile de apărare, structura drumurilor județene, a drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și a punților pietonale.

În localitățile din județul Hunedoara sumele acordate vor fi folosite și pentru refacerea unei stații de epurare, pentru străzi și drumuri comunale, vicinale și agricole precum și pentru repunerea în funcție a rețelelor de alimentare cu apă distruse de inundații.