Recuperarea post-COVID-19 este decontată de casa de sănătate începând cu această lună. Ce servicii medicale sunt incluse

În contractul-cadru cu noile pachete medicale, în vigoare din această lună, sunt prevăzute pentru asigurați și recomandările cardiologilor și pneumologilor pentru servicii medicale pentru cei care au nevoie de recuperare după infecția cu COVID-19. Practic, cardiologii și pneumologii pot recomanda acum pacienților serviciile medicale ale fizioterapeuților, dar și psihologie clinică, psihoterapie, iar acestea intră în pachetul de servicii decontate pentru asigurați.

Pachete medicale valabile pentru acest an și următorul, ce sunt în vigoare din această lună, sunt cuprinse în HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Printre noutățile noului contract-cadru se regăsește și faptul că sunt incluse specialitățile pneumologie și cardiologie între cele pe care le pot avea medicii de specialitate ce pot recomanda servicii conexe kinetoterapiei și care pot fi decontate.

De ce? Pentru pacienții care au nevoie de recuperare după ce au trecut prin infecția cu virusul SARS-Cov-2. Practic, potrivit HG nr. 696/2021, cardiologii și pneumologii pot recomanda acum pacienților atât servicii medicale furnizate de fizioterapeuți, cât și servicii „furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie”. Acestea intră în pachetul de servicii decontate pentru asigurați.

„S-a avut în vedere această completare din cauza nevoii de recuperare respiratorie a pacienților post-infecție cu virusul SARS-Cov-2, precum și a pacienților cu afecțiuni din sfera specialităților cardiologie și pneumologie a căror afecțiuni se agravează post-infecție cu virusul SARS-Cov-2”, scrie în nota de motivare ce a însoțit hotărârea în faza de proiect.

În noul contract-cadru sunt preluate și chestiunile care s-au aplicat în ultimele luni, pe perioada stării de alertă, și care se vor aplica până la finalul lunii în care încetează starea de alertă, adică:

-consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate și la distanță, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină fizică și de reabilitare, și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultații/oră;

-pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultații/oră. De aceste consultații beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.

În fine, merită amintit aici că noul contract-cadru mai cuprinde și câteva reglementări pentru funcționarea mecanismului contribuției personale: asigurații în sistemul de sănătate care vor să se interneze în spitale private trebuie să știe de la bun început cât trebuie să scoată din buzunar pe lângă ceea ce le poate deconta statul.

sursa: avocatnet.ro