Primăria municipiului Lupeni / Anunț public

Primăria Municipiului Lupeni cu sediul în localitatea Lupeni, strada Revoluției nr.2 anunță elaborarea primei versiuni a Proiectului de amenajare a fondului forestier proprietate publică aparținând Municipiului Lupeni și privată aparținând Parohiei Ortodoxă Română Bărbăteni și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a Proiectului se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni – joi între orele 8,00 -16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

PRIMAR,

RESMERIȚĂ LUCIAN MARIUS