424 persoane şi-au găsit în luna august 2022 un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

În cursul lunii august 2022, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 424 persoane, dintre care 211 femei.

Potrivit directorului AJOFM Hunedoara, Angelica Tomuța, din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 214 persoane au peste 45 de ani, 60 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 26 persoane au între 30 – 35 ani, 35 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 89 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 304 provin din mediul urban, iar 120 persoane sunt din mediul rural.

De asemenea, în baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna iulie 2022, ca persoane în căutare de loc de muncă, 253 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,153, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 128. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 90, cei cu studii postliceale sunt în număr de 11, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 42.

”Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 119 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, a declarat Angelica Tomuța, directorul executiv al AJOFM Hunedoara.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursul lunii august 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 845  persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .