Universitatea din Petroșani marchează, în 2023, 75 de ani de activitate academică

Anul 2023 marchează pentru Universitatea din Petroșani aniversarea a 75 de ani de activitate academică neîntreruptă. Evident că, având în vedere acest fericit eveniment din viața instituției academice din Valea Jiului, în anul 2023 vor fi organizate și o serie de activități speciale, menite să aducă în atenție această aniversare dar mai ales locul și rolul pe care instituția de învățământ superior de la Petroșani a avut-o și o are în viața comunității locale din Valea Jiului și în structura învățământului superior din România.

Potrivit rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, momentul aniversar va fi celebrat pe parcursul întregului an, dar mai ales în toamnă, odată cu deschiderea noului an universitar când va fi organizat și un eveniment special dedicat acestei aniversări, dar și prin găzduirea la Petroșani, în premieră, a unei reuniuni a Consiliului Național al Rectorilor din România. ”Anul 2023 este un an special pentru Universitatea noastră. Împlinim 75 de ani de activitate și ne propunem să marcăm această aniversare printr-o serie de evenimente conectate la aceasta, în special în toamnă când vom găzdui o ceremonie specială. Ne-am propus, în același timp, să găzduim, cu acest prilej, la Petroșani, o reuniune a Consiliului Național al Rectorilor din România, eveniment care-i va aduce în Valea Jiului pe rectorii celor mai importante universități din România. Avem, desigur, în plan, și alte evenimente dedicate acestei frumoase aniversări, pe care le vom detalia însă la momentul potrivit”, a declarat prof.univ.dr. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

Universitatea din Petroșani are o lungă și frumoasă tradiție, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcționat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 și-a mutat activitatea la Petroșani. Doar câteva universități se pot mândri cu o asemenea descendență, atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a „Școalei de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură”. De-a lungul timpului, Institutul de Mine din Petroșani a devenit una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior tehnic din România și unul dintre cele mai respectate din Europa răsăriteană, specialiștii formați aici fiind recunoscuți pentru valoarea pregătirii lor profesionale peste tot în lume.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor și specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitate Tehnică (în 1991) și apoi Universitatea din Petroșani (din 1995). ”Având drept fundament această puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ”, spune rectorul Sorin Mihai Radu.

Formarea profesională a specialiștilor se realizează aici, în prezent, în cadrul a trei facultăți: Facultatea de MineFacultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe.

Din anul 1948 și până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economiști, sociologi, matematicieni, institutori etc. În prezent, la Universitatea din Petroșani se pregătesc peste 4500 de studenți, masteranzi și doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este, de asemenea, asigurată de 19 conducători științifici, personalități recunoscute în țară și pe plan mondial.

Pregătirea solidă dobândită de absolvenții șolii de învățământ superior din Valea Jiului le-a oferit acestora posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din țară și din alte țări precum SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, țări din America de Sud, Africa, Asia etc.. Pretutindeni, absolvenții formați la Universitatea din Petroșani sunt cotați printre profesioniștii buni ai ramurilor în care activează.

”Universitatea din Petroșani își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice și sociale, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. Universitatea din Petroșani asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlilor Politehnice din România, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană și Internațională. Educația universitară iese din sfera consumului de informație intrând în sfera învățării cum se produce informație. Misiunea sa principală este formarea specialistului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă”, mai spune prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

Acesta apreciază, totodată, că Universitatea din Petroșani reprezintă o parte integrantă a comunității academice internaționale, împărtășind crezul în aceleași valori morale, educaționale, științifice și culturale. În condițiile fenomenului de globalizare, Universitatea din Petroșani este preocupată de întărirea participării la schimbul internațional de valori, iar ca urmare a prestigiului de care se bucură, actualmente există programe de colaborare cu peste 18 universități din Europa, America, Asia și Africa.

În prezent, Universitatea din Petroșani este membru fondator al unui important consorțiu academic european – EURECA PRO. În anul 2021, Universitatea din Petroșani a fost evaluată instituțional de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a obținut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

Scurt istoric al Universității din Petroșani:

 • 1864 – Școala de Ponţi și Șosele, Mine și Arhitectură din București;
 • 1867 – Școala de Poduri, Șosele și Mine din București, cu o secţie de Mine;
 • 1920 – Școlile Politehnice de la București și Timișoara cu secţii de Mine și Metalurgie;
 • 1938 – Secţiile de Mine și Metalurgie se transformă în Facultăţi;
 • 1948 – 1952 – Institutul de Geologie și Tehnică Minieră din București;
  – Institutul de Minereuri Neferoase din Brad;
  – Institutul Cărbunelui din Petroșani;
 • 1952 – 1957 – Institutul de Mine din București;
  – Institutul de Mine din Petroșani;
 • 1957 – Întregul învăţământ superior minier din România se concentrează la Institutul de Mine din Petroșani;
 • 1991 – Universitatea Tehnică din Petroșani;
 • 1995 – Universitatea din Petroșani.