Carte Electronică de Identitate: Ce este mapa virtuală alocată fiecărui CNP și ce date vor fi stocate în ea

La solicitarea cărții electronice de identitate, românii vor primi și o mapă virtuală, adică o bibliotecă digitală în care vor fi stocate diverse documente scanate aduse în original de fiecare persoană în parte, acestea putând fi ulterior accesate automat de autorități.Astfel, din vara acestui an, simultan cu introducerea la nivel național a cărții electronice de identitate (CEI), oamenii vor avea la dispoziție un instrument care, teoretic, poate reduce birocrația la ghișeele instituțiilor publice.

Când va avea o problemă de rezolvat, persoana ce posedă carte de identitate electronică nu va mai fi nevoită să prezinte documentele respective la ghișee, acestea fiind accesate din mapa electronică creată în spaţiul virtual pentru fiecare CNP alocat.

Ce date vor fi stocate în mapa virtuală a fiecărei persoane

„De la momentul creării mapei cetățeanului, documentele vor fi scanate și vor putea fi utilizate ulterior, la momentul în care cetățeanul va solicita prestarea unui serviciu legat de evidența persoanelor. În mapa cetățeanului urmează a fi stocate fotografia și semnătura olografă, dar și documente care nu sunt disponibile în format electronic (care atestă proprietatea sau dreptul de utilizare a unui imobil, documente emise de autorități din străinătate etc.)”, se arată în nota de fundamentare a viitorului act normativ.

Locul nașterii titularului unei cărți de identitate nu va mai apărea tipărit, ci va fi stocat doar electronic, în cazul cărții electronice de identitate. De altfel, aceasta va conține în format electronic toate datele de identificare ale titularului, numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, CNP-ul, adresă de domiciliu, prenumele părinților, dar și un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică. Acestea din urmă vor putea fi utilizate în viitor în relația cu diverse instituții ale statului și vor permite cetățeanului să se autentifice și să solicite unele servicii.

În plus, CEI va conține datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete, dar va prelua și funcția de card de sănătate.

Cum vor fi folosite actele din mapa virtuală

Proiectul de ordonanță reglementează și modul de lucru la ghișeele de evidență a populației în perioada de tranziție de la situația în care cetățeanul are obligația de a face dovada, spre exemplu, a stării civile, la situația în care informațiile necesare vor fi disponibile prin interconectarea sistemelor informatice. Astfel, poate fi avută în vedere situația certificatelor de stare civilă obligatorii a fi prezentate de titular pentru formularea unei cereri pentru eliberarea unei CEI, obligație care nu va mai exista după 24 septembrie 2023.

Cu ajutorul noii Cărţi de Identitate Electronice, cetățeanul se autentifică și poate solicita, de exemplu, emiterea unui certificat de stare civilă sau depunerea actelor pentru căsătorie. Acestea vor putea fi formulate exclusiv în mediul electronic. De asemenea, cazierul judiciar va fi solicitat și primit exclusiv online.

O altă categorie de operaţiuni vor fi cele legate de înmatricularea mașinii, proprietarul nemaifiind obligat să vină la ghișeu.

Cât va fi valabilă noua carte de identitate 

Mai mult, printre schimbările ce vor apărea după aprobarea noului act normativ le putem aminti pe cele legate de valabilitatea cărților de identitate și introducerea posibilității de completare a cererii pentru viza de flotant prin mijloace electronice.

Mai exact, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se vor elibera cu valabilitate de doi ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între zero și doi ani, cu valabilitate de patru ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani și cu valabilitate de cinci ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Persoanele adulte vor avea documente valabile 10 ani cu excepția celor care au împlinit vârsta de 70 de ani, care vor avea cărți de identitate cu valabilitate nelimitată.

Sursa: antena3.ro