Mărturii peste timp despre momârlani, adunate din revista ”Răstimp”, într-o nouă carte a scriitorului Dumitru Gălățan Jieț

De curând a ieșit de sub tipar o nouă carte semnată de pasionatul, meticulosul și prolificul scriitor petrilean Dumitru Gălățan-Jieț, a 34-a din portofoliul creațiilor literare ale acestuia. Pentru cei care cunosc preocupările literare ale mediului octogenar care reprezintă cu cinste comunitatea momârlanilor de pe Valea Jiului, nu e deloc de mirare că și noul său volum este dedicat acestor deosebiți oameni ai Ținutului Momârlanilor.

Intitulată ”Momârlanii din Valea Jiului în paginile revistei Răstimp din Drobeta Tr. Severin” (Ed. Măiastra, Tg. Jiu, 2022) cartea este, de fapt, o culegere de studii despre viața, tradițiile și obiceiurile momârlanilor din Jiețul natal al dr. Dumitru Gălățan Jieț, dar și din celelalte așezări rurale în care aceștia își duc viața, cu același respect față de zestrea culturală primită de la strămoși.  Cu temeinica-i migală, cunoscută și recunoscută, autorul a adunat un număr de 20 de studii de aceste fel pe care le-a publicat, în perioada 2006-2013, respectiv 2019-2022 în prestigioasa revistă de cultură și tradiție ”Răstimp” din Drobeta Tr. Severin, revistă fondată de un alt valoros cunoscător și prieten al momârlanilor, scriitorul Isidor Chicet, bun prieten și al dr. Dumitru Gălățan Jieț, așa cum e lesne de înțeles.

Articolele publicate de dr. Dumitru Gălățan Jieț în revista ”Răstimp” sunt, după cum recunoaște acesta, importante, care ”au marcat evoluția cunoștințelor mele despre trecutul și prezentul momârlanilor, motiv pentru care am considerat cuprinderea lor într-un volum de sine stătător drept un lucru folositor”.

Folositor neîndoielnic dar, în același timp, o deosebit de plăcută lectură pentru iubitorii de carte, grație harului de povestitor al scriitorului, care dezvăluie într-un mod aparte crâmpeie din istoria, dar și din preocupările, datinile, obiceiurile, credințele și tradițiile comunităților de momârlani, readucând în atenție și ”lupta” pe care a dus-o cu lingviștii pentru a corecta definiția total eronată și de-a dreptul jignitoare a termenului de ”momârlan” în Dicționarul Explicativ al Limbii Române.

În același timp, dr. Dumitru Gălățan Jieț face, în cartea sa ”Momârlanii din Valea Jiului în paginile revistei Răstimp din Dr. Tr. Severin” și o scurtă recenzie a acestei prestigioase reviste, una dintre puținele din România dedicate promovării tradițiilor și culturii populare autentice, precum și o scurtă biografie a remarcabilului scriitor Isidor Chicet, fondatorul acesteia.

O carte pe care o veți citi cu aceeași plăcere pe care o conferă lectura oricăreia din scrierile documentare ori literare ale dr. Dumitru Gălățan Jieț, onorabilul momârlan care face din această comunitate una, cu adevărat, de o frumoasă și incitantă poveste. Iar povestea momârlanilor din Valea Jiului merge mai departe, pentru că Dumitru Gălățan Jieț mai are încă multe de spus și de scris despre aceasta și în acest an, dar și în cei următori, lucru pe care, cu voia lui Dumnezeu, neîndoielnic îl va face.