”Mica Unire” sărbătorită anticipat la Deva, într-un nou eveniment al Bibliotecii județene

Ziua Unirii Principatelor Române, una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale patrioților români a fost sărbătorită și în acest an, la Deva, încă de vineri, 20 ianuarie, în cadrul unor manifestări organizate în mod tradițional de Biblioteca județeană ”Ovid Densușianu” cu sprijinul Consiliului județean Hunedoara.

”Cu deosebită plăcere i-am invitat, și în acest an, alături de noi pe toți cei care au dorit să-și arate bucuria de a serba așa cum se cuvine acest memorabil eveniment istoric, moment de cotitură în istoria românilor: unirea Moldovei cu Țara Românească. Este o zi dragă nouă tuturor, este ziua în care Hora Unirii a însuflețit mii de piepturi de moldoveni și munteni, de români trăitori în provinciile noastre istorice. „Mica Unire”, cum mai este numită, a devenit una dintre cele mai iubite sărbători ale românilor. Acest eveniment memorabil din istoria noastră a putut fi marcat așa cum se cuvine, așa cum merită marii noștri patrioți care au făcut posibilă unirea Moldovei cu Țara Românească”, a declarat Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene.

Sub faldurile tricolorului românesc și în acordurile Horei Unirii, participanții au încercat să reînvie atmosfera de entuziasm și bucurie din 24 ianuarie 1859, când cele două principate române s-au unit sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza, bărbatul de stat, patriotul adevărat și apropiat de popor, despre care Nicolae Iorga spunea că „… a rămas pentru poporul nostru nu idolul de o clipă, ci neuitatul părinte și binefăcător”. Amintirea acestui domnitor român este păstrată cu sfințenie și recunoștință în inimile românilor, ca o efigie luminoasă și model de adevărat conducător de țară.

La Deva, Mica Unire dobândește o încărcătură sufletească mai mare deoarece într-o clădire din oraș a găsit popas de o noapte, în februarie 1866, Domnul Alexandru Ioan Cuza, însoțit de Elena Doamna, în drumul lui spre exilul impus pentru totdeauna, „departe de pământul pe care nu va avea îngăduința a-l mai vedea vreodată”. Sunt cuvinte amare și emoționante scrise pe placa așezată pe clădirea ce adăpostea Hanul Mare, actuala clădire a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

Pe frontispiciul acesteia, o delegație formată din Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, Luminița Mariana Benea, directoarea Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, Sorin Marin Demeter, directorul Liceului Tehnologic „Transilvania” Deva, Adrian Cristian Liga, directorul Liceului cu Program Sportiv „Cetate” Deva, Louise Gabriel Tripa, directorul Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, prof. dr. Liviu Lazăr, scriitorii Dumitru Tâlvescu și Dumitru Dumitrescu, Răzvan Flocan, profesor la Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, profesori și elevi de la instituțiile de învățământ din Deva, au depus o jerbă de flori, în semn de recunoștință și aducere aminte față de Domnul Cuza, cel despre care istoricul Nicolae Iorga a spus: „Țara era totul pentru dânsul, țara pe care a întemeiat-o, pe care a știut să o reprezinte cu demnitate și pe care a putut s-o părăsească fără blesteme.”

”Am participat la momentul aniversar organizat de Biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” din Deva, chiar la clădirea unde a poposit pentru o noapte Domnitorul Unirii de la 1859. Mă bucur că în astfel de acțiuni sunt antrenați și copiii pentru a cunoaște momente esențiale ale istoriei României”, a declarat Costel Avram, reprezentantul CJH.

Unirea Principatelor a fost marcată, în continuare, în curtea Bibliotecii județene ”Ovid Densușianu”, printr-o amplă și însuflețită Horă a Unirii. La Sala de Lectură a Bibliotecii județene și la Secția de Împrumut Carte pentru Copii a avut loc o evocare a evenimentelor petrecute în luna ianuarie 1859 și a marilor personalități care au contribuit la înfăptuirea Unirii Principatelor Române: Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Barbu Catargiu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac etc. Alături de gazde au fost prezenți elevi de la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva, Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva, Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva și Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva.

În prezentarea făcută de bibliotecari s-a arătat că Unirea de la 24 ianuarie 1859 a însemnat primul pas spre nașterea României moderne, acel pas înainte care deschidea țării largi perspective în evoluția socială, economică, politică și culturală. Domnia lui Cuza a reprezentat în esență un șir de reforme introduse în ritm accelerat într-un răstimp scurt al istoriei, în scopul de a racorda țara și oamenii ei la cerințele Europei de atunci. La finalul prezentării, elevii au fost antrenați să răspundă la un set de întrebări despre evenimentele evocate, răspunsurile corecte fiind recompensate cu premii constând în diplome și cărți oferite de biblioteca județeană.

Tot aici a fost organizată o expoziție tematică, iar biblioteca a scos din rafturile sale documentele și materialele care fac referire la aceste zile de sărbătoare, invitând cititorii să le consulte.

”Prin toate aceste momente am dorit să facem cunoscut faptul că Unirea Principatelor Române este un eveniment de răscruce al istoriei românilor și ea trebuie să fie cunoscută de către toți cei care se simt ai acestui pământ și, mai ales, de către tineri. Ori de câte ori auzim „hora noastră cea frățească”, să trimitem un gând de cald omagiu făuritorilor Unirii de la 24 ianuarie 1859 și Domnului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cel care a spus, cu atâta mândrie și dragoste de neam, că  „poporul român trăiește de acum înainte propria sa viață: el este român și nimic altceva decât român.”, a concluzionat Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii județene.