Arhimandritul Gherontie Ciupe a fost ales Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei

În ședința de lucru din 9 februarie 2023 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost ales noul Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Postul a devenit vacant, odată cu pensionarea Preasfinţitului Părinte Daniil Densușeanul.

Pentru această demnitate bisericească au candidat Arhimandritul Gherontie Ciupe, Vicar administrativ eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei și  Arhimandritul Nifon Jorza, Starețul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din Crişan, județul Hunedoara. În urma votului secret exprimat de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Arhimandritul Gherontie Ciupe a fost ales să îndeplinească misiunea creștină de Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Arhimandritul Gherontie Ciupe s-a născut la 1 iunie 1966, în satul Huta din comuna Chiuești, ju­dețul Cluj, numit la botez cu numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. A urmat Școala Primară în Huta (1972-1976), Școala Gimnazială în Strâmbu (1976-1980), Liceul Agro-Industrial  în Beclean – treapta I (1980-1982), Școala Profesională de Electrotehnică în Cluj-Napoca (1982-1984). Apoi Seminarul Teologic Ortodox din Craiova (1989-1994), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova (1994-1998). Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj (2014-2018). Este doctor în teologie, din anul 2020.

După ce a lucrat o vreme ca elec­trician la Întreprinderea de Exploatare, Întreținere și Repa­rații a Instalațiilor și Distribuție a Energiei Electrice și Termice din Bistrița (1984-1988), evlavia și rugăciunile copilăriei l-au adus la viața călugărească, a slujirii lui Hristos și-a Bisericii Sale. Urmând fecioriei, ascultării și smereniei Maicii Domnului, a fost de copil un pelerin-închinător al Mănăstirii Rohia, din apropiere. Chemarea lăuntrică dublată de educația duhovnicească de-acasă l-a dus frate în Mănăstirea Lainici în anul 1989, lavră isihastă, în care trăiau atunci duhovnici vestiți precum: duhovnicul-isihast Calinic Caravan și starețul Caliopie Georgescu. La 24 iunie 1989, de praznicul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, a fost călugărit, primind numele Gherontie. La cererea Episcopului Gurie Georgiu, atunci secretar de cabinet al Mitropolitului Nestor Vornicescu și apoi eclesiarh al Catedralei Mitropolitane și vicar administrativ, a fost mutat la Mănăstirea Jitianu (1989-1992), iar ulterior la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova. A fost hirotonit ierodiacon la 14 septembrie 1990 și ieromonah la 19 ianuarie 1992.

Ca ieromonah și duhovnic la catedrală, împreună cu Episcopul Gurie au creat o mișcare de înnoire duhovnicească ale cărei roade sunt zecile de ucenici, ajunși slujitori destoinici ai Bisericii și societății. Între anii 1996 și 2010, a fost eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Craiova, fiind hirotesit protosinghel  în 1996 și arhimandrit în 2000. A primit Crucea Patriarhală în anul 2006 și Crucea Episcopiei Devei și Hunedoarei în 2015. Eclesiarh la Catedrala Episcopală din Deva (2010-2011), vicar administrativ (2011 – prezent).

În activitatea Arhimandritului Gherontie se remarcă atenția către catehizarea tinerilor, având activități în acest sens atât la Craiova, cât și la Deva. De asemenea, părintele Gherontie este duhovnic pentru un număr semnificativ de clerici, monahi și credincioși. A semnat diverse studii și articole, a participat la emisiuni religioase, a promovat lectura duhovnicească și înființarea de biblioteci parohiale.

Vrednic este!