În 2022 circa jumătate din absolvenții școlilor de șoferi din județul Hunedoara au obținut permisul de conducere

În anul 2022, au fost emise 22.824 permise de conducere la nivelul județului Hunedoara, potrivit cifrelor prezentate joi, 9 februarie, la bilanțul activității S.P.C.R.P.C.I.V. Hunedoara pentru anul precedent.

În județul Hunedoara există în prezent un număt total de 181.016 deținători de permis, dintre care 179.080 pentru categoria B. Conform metodologiei în vigoare, după verificările specifice și după confirmarea autenticității lor de către autoritățile emitente, au fost preschimbate și un număr de 630 permise de conducere străine cu documente similare românești.

În 2022 circa jumătate din absolvenții școlilor de șoferi din județul Hunedoara au obținut permisul de conducere. Astfel, la proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere au fost examinați 13.470 candidați, fiind declarați admiși 6.063, procentul de promovabilitate fiind de 45.01%. La proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere au fost examinați un număr de 11.434 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 57.67%. Au fost înregistrate și două contestații privind calificativul la proba practică, acestea fiind soluționate.

În anul 2022, activitatea S.P.C.R.P.C.I.V. Hunedoara a avut ca obiectiv îndeplinirea principalelor atribuții legale, menționate în O.G. nr. 83/2001 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  • evidența, editarea și eliberarea permiselor de conducere, examinarea candidaților în vederea obținerii unei/unor categorii de permis de conducere, evidența vehiculelor înmatriculate, eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizarea pentru circulație provizorie, confecționarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare;
  • administrarea sistemului informatic în vederea gestionării Registrului Național de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate și posesorilor de permise de conducere.

Pentru exercitarea atribuțiilor menționate anterior, serviciul a acționat în special în scopul îmbunătățirii calității serviciului public, prin diminuarea timpilor de emitere a documentelor specifice, asigurarea aplicării unitare a cadrului normativ existent, precum și îmbunătățirea și completarea acestuia.

În urma demersurilor efectuate au fost reduși timpii de așteptare după cum urmează:

  • proba practică în vederea obținerii permisului de conducere de la 130 de zile la 49 de zile;
  • proba teoretică în vederea obținerii permisului de conducere de la 50 de zile la 29 de zile;
  • operațiunile de înmatriculare/transcriere a vehiculelor de la 14 zile la o zi.

De asemenea, în anul supus analizei, au fost preluate cererile depuse de peste 100.000 de cetățeni, în vederea efectuării operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor și emiterea permiselor de conducere.

Tot în cursul anului 2022 au fost emise 27.701 certificate de înmatriculare din care 10.659 înscrieri și 14.604 transcrieri, au fost efectuate 5127 radieri și au fost emise 8.189 autorizații de circulație provizorie.

La ședința de evaluare a activității desfășurate în anul 2022 de către Direcția Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, care a avut loc în regim de videoconferință, au participat prefectul județului Hunedoara – Petru Călin Marian, subprefectul Gheorghe Bogdan Urdea și șeful S.P.C.R.P.C.I.V. Hunedoara, Marius Irimie.