Rata de promovabilitate a examenului de titularizare în județul Hunedoara este de 44,98%

Rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2023 (înainte de înregistrarea contestațiilor) au fost publicate astăzi, 18 iulie, ora 11:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

În județul Hunedoara, potrivit unui comunicat al Inspectoratului Școlar Județean, rata de promovabilitate, respetciv a notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,98%, ușor mai ridicată față decea din anul precedent: 43,16% și comparativ egală cu cea din anii anteriori: 41.51% în 2021, 58,04% în 2020, 43,64% în 2019, 45,04% în 2018, sau 39,71% în 2017. Din promoția curentă, 44,44 % dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) (față de 43,18% în 2022, 37,33% în 2021, 55,75% în 2020, 33,33% în 2019, 38,59% în 2018, respectiv, 25,00% în 2017).

La nivel național, 48% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

Potrivit datelor statistice comunicate de ISJ Hunedoara, procentul notelor între 5 și 7 este de 34,96% (33,41% în 2022, 36,96% în 2021, 25,00% în 2020).

De asemenea, un candidat a obținut nota 10 (disciplina Educație fizică și sport), iar 174 de candidați (44,4%) au obținut note între 7 și 9,99 (față de 185, anul școlar precedent). Alți 7 candidați (1,8%) au obținut note între 9,50 și 9,99, iar 12 candidați (3,08%) au obținut note între 9,00 și 9,50.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 444 de candidați din totalul de 541 de candidaţi care întruneau condițiile pentru susținerea acestei probe.

În centrele de evaluare au fost notate 389 de lucrări, întrucât: 54 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar un candidat a fost eliminat din concurs. Acesta nu va putea fi repartizat pe posturi didactice în anul școlar 2023-2024.

Contestațiile se depun la sediul inspectoratului școlar (Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2) sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior, în data de 26 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular, un candidat trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele de repartizare organizate de Inspectoratul Șccolar Județean Hunedoara, în zilele de 27 – 28 iulie.

La nivel județean sunt disponibile 995 de posturi și fracțiuni de post, din care 390 sunt posturi complete, iar 80 sunt posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile).