Pensii 2023: Pensionarea cu reducerea vârstei standard: Situațiile, explicate de către CNPP

Casa Națională de Pensii Publice a venit cu mai multe amănunte privind situațiile în care se acordă pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Venind cu toate detaliile necesare, CNPP precizează că reducerea vârstei standard de pensionare operează în cazul asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situaţii:

• condiţii speciale de muncă (inclusiv fosta grupa I de munca din legislaţiei anterioară, până la 1 aprilie 2001);

• condiţii deosebite de muncă (inclusiv fosta grupa a II a de munca din legislaţia anterioară, până la 1 aprilie 2001);

• handicap;

• ca beneficiari ai unor legi speciale (Legea nr. 341/2004 şi Decretul –lege nr. 118/1990).

CNPP atrage atenția că aceste reduceri se pot aplica numai în situaţia în care a fost realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Există însă și o excepție: în situația persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 vârsta standard de pensionare se reduce cu 5 ani în condițiile realizării stagiului minim de cotizare prevazut de lege

Merită amintit, în acest context, că, pentru anul 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.000 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 750 lei.

Sursa – ziarulunirea.ro