Inginerul Eusebiu Durbacă preia funcția de Director General al Complexului Energetic Valea Jiului

Noul director general al Complexului Energetic Valea Jiului este inginerul Eusebiu Durbacă. Acesta a îndeplinit până acum funcția de director al Exploatării Miniere Livezeni și îi succede în funcția de director general al CEVJ lui Cristrian Roșu, al cărui mandat de director general interimar a încetat la data de 6 noiembrie 2023.

Și mandatul noului director general al CEVJ este unul provizoriu, de 5 luni, urmare a deciziei Consiliul de Administrație al Complexului Energetic ”Valea Jiului” SA de a-l mandat pe ing. Eusebiu Durbacă să îndeplinească funcția de director general al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. până la demararea procesului de selecție pe criteriile guvernanței corporative.

”Domnul Durbacă, cu o experiență deosebită în domeniul mineritului și cu o carieră de management impresionantă în cel mai mare exploatare minieră a societății Valea Jiului, a fost selectat, pe baza unui plan managerial și a CV-ului, pentru a prelua această poziție cheie în cadrul CEVJ”, se arată într-un comunicat al Consiliului de Administație al societății.

În calitate de Director General, Eusebiu Durbacă va avea responsabilitatea de a asigura activitatea decizională cu privire la folosirea resurselor materiale, financiare, informaționale și umane ale CEVJ, în vederea realizării obiectivelor de punere în siguranță a minelor, neutralizarea huilei și identificarea de noi business-uri cu energie regenerabilă pentru societate.

Inginerul Eusebiu Durbacă are o experiență de peste două decenii în domeniul mineritului și o carieră solidă în management, probată în funcțiile anterioare de conducere pe care le-a deținut în cadrul Exploatării Miniere Livezeni. De asemenea, a ocupat funcția de Consilier al Directorului General al Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A. Inginer absolvent al Universității din Petroșani, Eusebiu Durbacă are o pregătire educațională corespunzătoare în domeniul minier, fiind licențiat în Minerit și masterand în domeniul Managementului Securității și Sănătății în Muncă. Din punct de vedere politic, Eusebiu Dubarcă este membru al PNL – Filiala municipiului Petroșani, fiind unul dintre reprezentanții acestei formațiuni politice în componența Consiliului local al municipiului Petroșani.

Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului S.A. este convins că noul director general Eusebiu Durbacă va continua să conducă compania cu succes și va contribui la dezvoltarea și consolidarea acesteia în viitor.

În același timp, reprezentanții Consiliului de Administrație al CEVJ arată că fostul director general interimar, Cristian Roșu s-a implicat activ și a coordonat din partea societății procesul de dare în plată, preluarea în administrare a activelor funcționale, angajarea celor 2000 de angajați și obținerea noilor autorizații, licențe și avize de funcționare pentru CEVJ.