Comunicat de presă – „LADA DE ZESTRE URICĂNEANĂ”

LICEUL TEHNOLOGIC “RETEZAT” URICANI, jud. HUNEDOARA, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului

„LADA DE ZESTRE URICĂNEANĂ/ cod proiect NR. 42/PNRR/30.03.2023,

proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ , Apel PNRR/2022/C11/I5 – 2

Proiectul se desfășoară în perioada 1 februarie-30 iunie 2024, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 86528  lei, fără TVA, fonduri nerambursabile din partea  Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Scopul proiectului este revitalizarea şi valorificarea vieţii culturale de la nivelul orasului Uricani prin organizarea unui festival de reînviere a tradiţiilor de pe meleagurile momarlanesti, promovând astfel potenţialul cultural al orasului (activităţi cultural artistice sub forma atelierelor pe tematici diferite, obiceiuri, artişti, ansambluri).

Obiectivul general al proiectului este constientizarea in randul elevilor a traditiilor si obiceiurilor locale, reimprospatarea lor,  revitalizarea vieţii culturale de la nivelul orasului Uricani si imprejurimi dar şi creşterea nivelului de cultura a locuitorilor orasului.

Implicarea în acest proiect este o modalitate de a atrage interesul elevilor spre noi universuri culturale dar și de reflecție asupra propriilor valori culturale și artistice, precum și de consolidare a relațiilor cu comunitatea: profesori, elevi, părinti.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. sa promovam traditiile, obiceiurile si cultura specifica a momarlanilor

2.sa  asiguram vizibilitatea orasului la nivel regional, national si international

  1. sa promovam comunitatea uricaneana din punct de vedere al bogatiei traditiilor culturale

4.urmare a activitatilor implementate prin proiect sa  crestem numarului de turisti in zona

5.sa  promovam tinerele talente locale,  formatiile uricanene,  literatura locala,  preparatele traditionale

6.prin parteneriatele create sa  consolidam colaborarea dintre comunitate,  administratia publica locala si institutiile culturale in scopul orientarii si aprecierii valorilor traditionale

  1. sa promovam valorile culturii populare traditionale sau contemporane, integrarea lor ca marca a identitatii etno-culturale in circuitul international de valori.

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

  1. Evenimentul-Festival din luna mai 2024
  2. Editarea unei culegeri cu elemente de folclor specifice zonei Uricani , elemente culturale, monumente istorice şi un rezumat al activităţilor din cadrul proiectului cu opinii ale locuitorilor şi invitaţilor ce au luat parte la acest festival).
  3. Acest ghid va fi util prin aplicarea lui la orele de limba română, istorie, geografie, cultură civica din trunchiul comun dar și materiile opționale
  4. Editarea unui album de promovare a orașului Uricani ce va fi pus la dispoziția Centrului de Informare Turistică din Valea Jiului dispozitive;

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

LICEUL TEOHNOLOGIC RETEZAT” URICANI

jud. HUNEDOARA, ORAS URICANI, STR. REPUBLICII ., NR. 16 , cod poștal .,

tel.0254/511109 , fax 0254/511109.,

e-mail: retezaturicani18@gmail.com

Website: https://liceulretezat.ro/