Profesorii vor putea confisca telefoanele mobile ale elevilor, până la finalul orelor: Propunerea, înaintată Ministerului Educației

O nouă regulă ar putea apărea în școlile din România, la propunerea Consiliului Național al Elevilor. Aceasta a fost înaintată deja Ministerului Educației. Dacă va fi aprobată, profesorii vor avea dreptul să confiște telefoanele mobile ale elevilor până la finalul programului școlar.

Consiliul Național al Elevilor dorește ca profesorii să aibă posibilitatea să confiște telefoanele mobile ale elevilor. Propunerea a fost formulată ca răspuns la schimbările aduse de noua Lege a Învățământului Preuniversitar și a fost deja înaintată Ministerului Educației.

Telefoanele mobile ale elevilor ar putea fi confiscate în timpul programului școlar

Conform propunerii Consiliului Național al Elevilor, cadrele didactice vor putea să confiște telefoanele mobile ale elevilor, dar vor avea obligația să le restituie la finalul programului școlar. Măsura vine în contextul în care elevii petrec tot mai mult timp pe telefoanele mobile și aplicațiile acestora.

Statutul elevului elaborat de Consiliul Național al Elevilor stipulează clar că telefoanele mobile ar putea fi confiscate în timpul orelor de curs, a examenelor și a olimpiadelor sau concursurilor școlare. Mai exact, profesorii ar putea să confiște telefoanele mobile ale elevilor dacă aceștia nu le folosesc în scopuri educative în timpul orelor. Totodată, cadrele didactice vor avea obligația să restituie telefoanele, la finalul zilei de curs, către părinții sau tutorii legali ai elevilor minori.

Statutul elevului interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs

Potrivit articolului 15 al Statutului elevului, le este interzis elevilor să utilizeze telefoanele mobile, sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs. Interdicția face referire și la sesiunile de examene, olimpiade și concursuri școlare.

„(1) Elevilor le este interzis:

g) să utilizeze telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electronice în timpul desfășurării orelor de curs, a examenelor și a olimpiadelor și a concursurilor școlare; inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în timpul pauzelor, în scop educativ, cu acordul cadrului didactic sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Nerespectarea prevederilor lit. g) poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă în mod obligatoriu către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau elevi, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ.

Prevederile lit. g) nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.”, se menționează în articolul 15 din Statutul elevului.

Elevii vor putea folosi telefoanele mobile doar în pauze

Totuși, elevii vor putea utiliza telefoanele mobile în timpul pauzelor, dar doar în scop educativ, cu acordul cadrului didactic. Permisiunea este valabilă și pentru spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.

Sursa – ziarulunirea.ro