”Masă sănătoasă” pentru elevii Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani

”Masă sănătoasă” pentru elevii Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani

Toți elevii angrenați în învățământul de zi, de la toate formele de educație ale Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani, inclusiv de la Școala gimnazială nr. 2 Petroșani, vor benefia în acest an școlar de o masă sănătoasă.

Instituția de învățământ din Petroșani este singura din această localitate care a fost inclusă în programul guvernamental ”Masă sănătoasă”, prin care elevii de la 1200 de unități școlare din întreaga țară vor primi o masă caldă sau un pachet de alimente în fiecare zi de cursuri.

Directorul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani, prof. dr. Mihaela Marița spune că, în urma solicitării transmise Ministerului Educației, programul „Masă sănătoasă” a fost aprobat atât pentru copiii de la școala gimnazială, cât și pentru copiii de la liceu,  învățământ profesional și învățământ special, pentru anul bugetar 2024. ”Suntem singura școală din Petroșani în care se implementează acest program și sperăm ca prin această măsură să îmbunătățim frecvența și implicit rezultatele la învățătură ale elevilor noștri”, a declarat prof.dr. Mihaela Marița.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Programul Național „Masă sănătoasă” are ca scop sprijinirea participării la educație a tuturor copiilor prin oferirea unei alimentații sănătoase care să susțină învățarea, prin crearea motivației pentru studiu, menținerea echilibrului socio-emoțional și întărirea stării de bine a elevului și adoptarea igienei muncii intelectuale la vârste și în contexte diferite.