„Și noi avem drepturi!”, un proiect necesar derulat de Organizația ”Salvați copiii” și la Petrila

„Și noi avem drepturi!”, un proiect necesar derulat de Organizația ”Salvați copiii” și la Petrila

Organizația ”Salvați Copiii România” are ca scop principal apărarea și promovarea drepturilor copilului și asigurarea protecției copilului conform prevederilor Convenției Națiunilor Unite.

În acest context, proiectul intitulat „Și noi avem drepturi!”, inițiat de către Salvați Copiii încă din 1990 și derulat, din anul 1999 și în cadrul filialei Hunedoara, își propune să educe copiii în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților lor, sensibilizarea adulților cu privire la copil și drepturile sale, sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului și, nu în ultimul rând, stimularea copiilor și tinerilor să participe în programe și acțiuni sociale.

Programul ,,Și noi avem drepturi!” are drept principale obiective:

  • Educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi și responsabilități;
  • Diseminarea principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;
  • Creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului;
  • Implicarea copiilor și a tinerilor  în activități de educație nonformală, prin derularea de sesiuni interacțive de informare privind drepturile copilului.

La Petrila, acolo unde funcționează una dintre cele mai active filiale din județul Hunedoara a Organizației ”Salvați copiii”, coordonatorii acestui proiect, Mihaela Viziteu și Adela Demian, și-au propus ca, având ajutorul unui număr de cel puțin 10 voluntari precum și al instituțiilor de învățământ partenere, să desfășoare pe tot parcursul anului 2024, o serie de sesiuni interactive, de la egal la egal, în vedrea informării unui număr de peste 3000 de elevi din învățământul preșcolar, gimnazial și liceal din Valea Jiului și din județul Hunedoara privind drepturile copiilor.