Simpozionul național studențesc ”Geoecologia”, în fața ediției cu numărul 21

Simpozionul național studențesc ”Geoecologia”, în fața ediției cu numărul 21

Luna mai este luna simpozionaelor studențești la Universitatea din Petroșani.

Unul dintre evenimentele de tradiție în acest domeniu este și Simpozionul Național Studențesc ”Geoecologia”. Organizat sub egida Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani, acest simpozion studenșesc a ajuns în fața celei de-a XXI-a ediții.

Potrivit decanului Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, Simpozionul național stundențesc ”Geoecologia” se adresează stundenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și elevilor și cercetătorilor din întreaga țară, pasionați de domeniul ingineriei, fiind un nou prilej de dezbatere pe tărâmul ştiinţei. Acesta precizeză că și pentru ediția din acest an au fost primite numeroase și valoroase lucrări, care vor fi prezentate în cadrul evenimentului care va avea loc la Petroșani, la finalul acestei luni.

Simpozionul Național Studențesc ”Geoecologia” se derulează și anul acesta pe mai multe domenii, structurate după cum urmează:

A. GEOLOGIE*
– Mineralogie, Petrologie și Geochimie
– Paleontologie, Stratigrafie și Geologie istorică
– Zăcăminte de s.m.u., Geologie economică
– Hidrogeologie, Geofizică, Geomecanică și Geologie inginerească
* aplicații ale geologiei în inginerie și minerit

B. INGINERIA MEDIULUI ȘI ECONOMIA CIRCULARĂ
– Ecologie, Poluarea şi protecţia mediului, Impactul activităţilor antropice
– Reabilitarea zonelor afectate de activităţile antropice, Utilizarea și reutilizarea golurilor subterane
– Valorificarea şi gospodărirea deşeurilor, Reciclarea şi prelucrarea resurselor secundare, Resurse alternative
– Tehnologii neconvenţionale

C. INGINERIE CIVILĂ, TOPOGRAFIE, CADASTRU, GIS
– Construcţii civile
– Topografie generală şi minieră
– Cadastru imobiliar, cadastru funciar, cadastru apelor şi cadastru agricol
– GIS

D. INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
– Ingineria și managementul afacerilor
– Securitate și sănătate în muncă
– Ingineria și managementul proiectelor

E. INGINERIE MINIERĂ
– Metode şi tehnologii moderne de exploatare a zăcămintelor de s.m.u.
– Ingineria rocilor cu aplicaţii în minerit
– Construcţii subterane şi de suprafaţă

F. SECȚIUNEA PREUNIVERSITARĂ
– Lucrările vor aborda teme actuale de geoecologie și ecoturism sau oricare dintre cele enumerate mai sus

Recenzia lucrărilor va fi efectuată de comitetul editorial împreună cu moderatorii secțiunilor inclusiv pe baza întrebărilor / răspunsurilor / observațiilor din timpul prezentării.  Lucrările elevilor, studenților și masteranzilor și doctoranzilor care întrunesc condițiile de participare la acest simpozion vor fi prezentate în concurs și publicate în volumul simpozionului ce va fi disponibil la adresa https://www.upet.ro/geoeco/2024 a declarat conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, decanul Facultății de Mine de la Universitatea din Petroșani.

Cea de-a XXI-a ediție a Simpozionului Național Studențesc ”Geoecologia” va avea loc la Universitatea din Petroșani în perioada 23-25 mai 2024. Tot în această perioadă au loc aici și alte două simpozioane naționale studențești, organizate de Facultatea de Științe, respectiv de Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, pe care le vom prezenta în articole de presă separate.

Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu apreciază că aceste simpozioane studențești constituie o parte importantă a activității academice din cadrul instituției de învățământ superior din Valea Jiului. ”Acordăm o importanță sporită acestor simpozioane pentru că ele ajută studenții să gândească creativ, să își etaleze preocupările lor în afara studiilor și pentru a-și însuși niște cunoștințe în ceea ce privește viitoarea profesie. Aceste simpozioane atrag noi colaborări între studenți și cadre didactice, atrag noi prietenii. Sunt o serie de atuuri care ne obligă să tratăm cu maximă seriozitate aceste manifestări științifice. Sperăm să vină mulți studenți, din țară în special. În plus, și în acest an avem o secțiune specială pentru licee, care ne ajută pentru a atrage și viitorii studenți”, a declarat prof.univ.dr.ing Sorin Mihai Radu, rectorul Universității din Petroșani.

În plus, participanții la simpozioanele naționale stundențești de la Universitatea din Petroșani vor avea și ocazia de vizita principalele repere turistice ale Văii Jiului și județului Hunedoara, în cea de-a doua zi a derulării evenimentului.