ANUNŢ privind închirierea prin licitaţie publică deschisă

Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani cu sediul în Petroșani, str. Slătinioara, nr. 10,  anunță LICITAŢIE PUBLICĂ cu ofertă în plic pentru închirierea unui spațiu  de 120,00 mp cu destinația SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII din incinta Școlii Gimnaziale, situat în Petroșani , str. Independenței, nr. 37.

Licitația va avea loc în data de 14.06.2024, ora 12:00, la sediul Școlii Gimnaziale” Carmen Sylva” din Petroșani, str. Independenței , nr. 37.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului contra-cost, la sediul unității de învățământ. Înscrierea la licitație se face pe bază de cerere care se depune, împreună cu actele prevăzute în Caietul de sarcini, la sediul Colegiului Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani str.  Slătinioara,  nr. 10,  până la data de 12.06.2024, ora 14:00.

DIRECTOR, Prof. Dr. Ramona Stănescu