Comitet al SCR Uricani

 
 

Crucea Roşie din Uricani are de astăzi noi conducători

La sediul subfilialei de Cruce Roşie din Uricani a avut loc duminică 8 februarie 2015 şedinţa ordinară a Adunării Generale. Alături de membrii activi ai Crucii Roşii de la Uricani, la această întâlnire au participat directorul filialei judeţene de Cruce Roşie, doamna Ciorobea Elisabeta şi vicepreşedintele subfiulialei Deva, domnul Dan Terteci. Cu acest prilej a fost evaluată activitatea subfilialei de Cruc e Roşie din uricani din ultimii 4 ani şi a fost ales un nou comitete de conducere, care va coordona activitatea Crucii Roşii de la uricani în perioada 2015-2019.CItește mai departe