consilierul local ALDE

 
 

Fără salvamar

Organigrama aparatului de specialitate al primarului de la Petroşani a fost modificată,iar în acest sens a fost desființat postul de salvamar.    “Având în vedere încadrarea în numărul maxim de posturi, stabilit în conformitate cu prevederile OUG nr. 63/2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, precizăm că este necesară modificarea numărului de personal, organigramei și a statului deCItește mai departe