drumul dinter Iscroni şi Aninoasa

 
 

Consiliul Local Aninoasa ia înapoi în administrare drumul dintre Iscroni şi Aninoasa

Consilierii judeţeni au aprobat darea din administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara în administrarea Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, a drumul judeţean DJ 666B: DN66A(Iscroni) – Aninoasa, cuprins între km 0+000 şi km 5+750. „Potrivit prevederilor art.22 din Ordonanţa  Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local , de către consiliile locale pe raza administrativ- teritorială a acestora”, au  epxlicat specialiştii CJ Hunedoara. De precizat că, prin  Hotărârea nr. 80/2015 a Consiliului Local alCItește mai departe