Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale

 
 

Subvenţii din bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile de asistenţă socială

Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot solicita subvenţii din bugetul local al municipiului Petroşani, iar cererile se pot depune până în data de 30 octombrie 2015. Oficialii Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Petroşani spun că, în conformitate cu Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, domeniile prioritare de acţiune ale D.A.S sunt responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărorCItește mai departe